Fodervärd/Bibehållen avelsrätt

Fodervärd
Som fodervärd överlåts hunden helt utan kontakt ersättning, betalning sker istället genom att vi behåller prov-, tävlings-, utställnings- och avelsrätten. Detta kräver ett väl fungerande förhållande mellan dig och oss, i gengäld får du en av våra bästa/mest lovande hundar. När villkoren i avtalet är uppfyllda övergår hunden helt i din ägo. Hunden ska hållas i god form och få lagom med mat, motion och stimulans samt att pälsen skall hållas i sådant skick så den kan ställas ut med rättvisande resultat om vi planerar detta för din hund.

Villkor

  • Tik maximalt två kullar och hane maximalt 6 kullar. I båda fallen gäller att det skall vara minst 1 levande valp/kull.
  • Alla kostnader som kommer i samband med nyttjanderätten betalas av oss.
  • Utöver rätten till kullar/parning har vi rätt att delta på utställning, prov eller tävling.
  • För tik innebär även nyttjandet att tiken kommer vara hos oss under minst 10 veckor/kull utöver tiden för parning.
  • Äganderätten övergår till dig när villkoren är uppfyllda, när det gått 5 år sedan avtalets tecknande eller när hunden fyller 7 år.

Bibehållen avelsrätt
Du betalar 50 % av hundens pris kontant, resterande 50 % erläggs genom att vi behåller avelsrätten.

Villkor

  • Tik 1 kull och hane maximalt 3 kullar. I båda fallen gäller att det skall vara minst 1 levande valp/kull.
  • Alla kostnader som kommer i samband med nyttjanderätten betalas av oss.
  • För tik innebär även nyttjandet att tiken kommer vara hos oss under minst 10 veckor/kull utöver tiden för parning.
  • Äganderätten övergår till dig när villkoren är uppfyllda, när det gått 5 år sedan avtalets tecknande eller när hunden fyller 7 år.

I båda fallen nyttjar vi självklart Svenska kennelklubbens egna avtal.