2011

JANUARY/JANUARI

The IWS’s enjoyed all snow and spent lots of time digging, running and playing. The minpin? she preferred to stay by the fire…

—–

IWSen njöt av all snö och spenderade mycket av sin tid med att gräva, springa och leka i allt vitt. DPn? Nja, hon föredrog att stanna vid den varma elden…

FEBRUARY/FEBRUARI

 • Baron Wolf Lady Wolfbaron “Nemi” celebrated her 5th birthday and paid a visit to the vet for an eye exam. All clear!
 • JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” got her 3d CAC in Finland for judge Hans Lehtinen. She also got a BOB and we went home with big smiles on our faces!

—–

 • Baron Wolf Lady Wolfbaron “Nemi” firade sin 5e födelsedag och gjorde ett besök till veterinären för att kolla ögonen. Allt UA!
 • JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” fick sitt 3e cert i Finland för domare Hans Lehtinen. Hon blev även BIR och vi åkte hem med stora leenden på läpparna!

MARCH/MARS

 • JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” attended a show in Norway just a couple of days before her 2nd birthday. Judge Ewa Nielsen made her BOB with CAC and CACIB!
 • Jocose The Rogue “Lillan” went to the vet  and got a clean bill – healthy knees and no eye deceases.

—–

 • JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” deltog i en utställning i Norge bara några dagar före sin 2a födelsedag. Domare Ewa Nielsen gav henne BIR, cert och CACIB!
 • Jocose The Rogue “Lillan” besökte veterinären och fick konstaterat fria knän och ögon utan sjukdomar.

APRIL

We made the last cabin trip (with snow mobile) for this season when SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break “Ruska” celebrated her 9th birthday!

—–

Vi tog en sista tur till stugan (med skoter) för säsongen när SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break “Ruska” firade sin 9e födelsedag!

MAY/MAJ

 • JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” became a Nordic Show Champ at the first show she entered after turning 2 years old! Thank you Per Iversen who also made Fira BOB.

—–

 • JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” blev nordisk utställningschampion på den första utställningen hon deltog i efter att hon fyllt 2 år! Stort tack till Per Iversen som även gav henne BIR.

JUNE/JUNI

 • Photo session with Jocose The Rogue ”Lillan”
 • NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” got CACIB and BOB in Sweden for judge Nicola Imbimbo

—–

 • Fotografering av Jocose The Rogue ”Lillan”
 • NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” fick CACIB  och BIR i Sverige för domare Nicola Imbimbo

JULY/JULI

 • Photo session with Jocose The Traitor Queen ”Maggie”
 • SUN.WATER.SUMMER!

—–

 • Fotografering av Jocose The Traitor Queen ”Maggie”
 • SOL.VATTEN.SOMMAR!

AUGUST/AUGUSTI

We spent even more time at the beach, both running in the sand and swimming in the waves.

—–

Vi tillbringade ännu mer tid på stranden, både springande i sanden och badande i vågorna.

SEPTEMBER

 • Photo session with Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse”
 • NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” passed the Swedish mental description as the 9th dog ever in the breed!

—–

 • Fotografering av Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse”
 • NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira” genomgick MH med 1:a på skott. 9e hunden i rasen som gjort MH!

OCTOBER/OKTOBER

SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break “Ruska” pictured after a successful blood track with Susanne’s little sister

—–

SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break “Ruska” fotograferad efter ett lyckat blodspår med Susannes lillasyster

NOVEMBER

The Trudi Canavan litter celebrated their second birthday!

—–

Trudi Canavan-kullen firade sin 2a födelsedag!

DECEMBER