2 new titles! / 2 nya titlar!

She did it! This past Friday Terra was BOB in Melhus, Norway, that includes her gaining her last needed CAC in Norway and she has a CAC "resting" in Sweden so she now has 2 champion titles to her name! So proud of our happy girl that never stops wagging her tail.

Judge was Maja Bubalo, Croatia

NO UCH SE U(u)CH Jocose Case in Point


Hon fixade det! Denna fredag så fick Terra BIR i Melhus, Norge, det inkluderar också att hon fick ett cert och det var det sista hon behövde för titel. Hon har även ett cert som varit vilande från Sverige så med andra ord blev det 2 titlar att lägga framför nanet! Så stolt över vår lyckliga tjej som alltid går runt med en lyckligt viftande svans.

Domare var Maja Bubalo, Kroatien

NO UCH SE U(u)CH Jocose Case in Point

Swedish Show Champion! / Svensk utställningschampion!

2 years. Very typical bitch. Proper size. Very nice head + expr. Exc. earsetting. Nice neck + lines of body. Very well ang. front + rear. Short hocks. Coat in very good condition + desired texture. Very sound mover from side. Parallel coming + going.

Judge was Ales Novak and with this critic he gave Splinter BOB and also the last CAC she needed to become a Swedish Show Champion, SE U(u)CH.

We had a 3 hour drive to the show and when my alarm went of at 4.30am I just wanted to turn it off and go back to bed. So happy that I didn't decide to stay at home! Splinter was first dog in the ring so when we were done with the breed at 9.05am and the temperature was +26 degrees Celsius, no shade and a bright shining sun from a clear blue sky I decided to let her go for a swim in a nearby lake and then drive back home instead of waiting the whole day for finals.

Fun before work you might call it...

SE W-19 SE U(u)CH Foulby Chip off The old Block


2 år. Väldigt typisk tik. Bra storlek. Väldigt fint huvud + uttryck. Utmärkt öronansättning. Bra hals + kroppslinjer. Väldigt välvinklad front + bakställ. Låga haser. Päls i utmärkt kondition + önskvärd textur. Väldigt bra rörelser från sidan. Parallell fram och bak.

Domare var Ales Novak och med denna kritik gav han Splinter BIR och därmed även det sista cert hon behövde för att bli svensk utställningschampion, SE U(u)CH.

Det var 3 timmars resväg till utställningen så jag ville bara slå av larmet och gå tillbaka till sängen när den började ringa klockan 4.30. Så glad att jag inte gav in för den lockelsen utan tog mig iväg! Splinter var första hund i ringen så när vi var klar med rasringen 9.05 och temperaturen var +26 grader, inte en endaste skugga i närheten och en starkt lysande sol på en klarblåhimmel så beslutade jag mig för att låta henne få simma i en sjö i närheten och sedan köra tillbaka hem istället för att vänta hela dagen på finaler.

Lek före arbete kanske man kan kalla den manövern...

SE W-19 SE U(u)CH Foulby Chip off The old Block

Found this pic from the show, tried to take picture inside the hall but most of them got blurry because of the poor light.

—–

Hittade denna bild från utställningen, försökte att ta bilder från utställnignshallen men de felsta blev suddiga eftersom det var så dålig belysning.

New champion! / Ny champion!

Let me present a newly made swedish champion, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”!

—–

Låt mig presentera den nybakade champinjonen, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

International titles! / Internationella titlar!

2 letters arrived telling that EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic ”Fira” is now allowed to be called;

C.I.E C.I.B EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic

—–

2 brev anlände med informationen att EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic ”Fira” numera får kallas;

C.I.E C.I.B EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic

New title!

EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic


Our sweet teddybear ”Fira” can now add the Estonian show Champion title to her name after obtaining BF 2, CAC and R-CACIB in Tallinn today!

—–

Vår söta teddybjörn ”Fira” kan nu lägga till det estniska utställningschampionatet efter att hon tagit BT 2, cert och R-CACIB idag i Tallinn!

Critique from last saturday / Kritik från i lördags

Fira and Neos rosettes / Fira och Neos rosetter

 

2 years old bitch with good size and good proportions. well formed head. Good neck. Good body for age. Wish there was a little bit more knee angulation. Good bone. Good movments from the side. Could be a bit more stable from behind. Not in the best coat today. Very nice temperament.

EXC, 1, CK, BF:1, CAC, BOB, CHAMPION

Judge: Per Iversen

—–

2 år gammal tik med bra storlek och goda proportioner. Välformat huvud. Bra hals. Bra kropp för åldern. Önskar lite mer knävinkel. Bra benstomme. Bra rörelser från sidan. Kunde vara lite stabilare bak. Inte i bästa päls idag. Mkt trevligt temperament.

EXC, 1, CK, BT:1, Cert, BIR, CHAMPION

Judge: Per Iversen

Fira and her friend Neo who also was BOB and became Champion / Fira och hennes vän Neo som också blev BIR och Champion

Champion!

I just got a SMS that told me that Crazy Cowboy’s Russian Roulette who I have mated Nemi with got his FINCH (Finnish Show Champion) title today!

valtteri001