New title! / Ny titel!

CIE NO UCH SE U(u)CH SW-19 Foulby Chip off the Old Block at Stanegate

I have forgotten to tell you that this stunning girl now have the international beauty champion title, CIE, after the latest CACIB that she gained in Norway has been registrated at FCI. So that trip to Norway for our only show during 2021 gave Splinter 2 new champion titles just 6 months after having a big size litter and she was also groomed down in to a working costume. This picture was taken just days after the show and you can really see that she is back in both muscle and coat condition.


CIE NO UCH SE U(u)CH SW-19 Foulby Chip off the Old Block at Stanegate

Jag har ju glömt att berätta att denna vackra tik numera även har den internationella utställningschampionattiteln CIB efter att det sista CACIB:et i Norge har registrerats hos FCI. Så den där turen till Norge för vår enda utställning under 2021 gav Splinter inte bara en utan två nya championtitlar bara 6 månader efter att hon fick en stor kull valpar och i samband med det även var nedklippt i en kort arbetskostym. Den här bilden togs bara några dagar efter utställnigne och man kan riktigt se att hon är helt återställd i både muskel- och pälskondition.

International titles! / Internationella titlar!

2 letters arrived telling that EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic ”Fira” is now allowed to be called;

C.I.E C.I.B EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic

—–

2 brev anlände med informationen att EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic ”Fira” numera får kallas;

C.I.E C.I.B EST V CH NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch Of Magic