Working dog

Have I mentioned that an irish water spaniels are perfect to almost everything? Or what do you think about this, a way to have the walk, some extra exercise for the dog and fun for the child at the same time?

—–

Har jag nämnt att irländsk vattenspaniel är perfekt till nästan allt? Eller vad säger du om att få en promenad, extra träning för hunden och roligt för barnet på samma gång?