The next hour / Närmaste timmen

I will be reading this lovely book that I’m looking forward to in the beginning of each year!

—–

Jag kommer försvinna in i den här härliga boken som jag ser fram emot ibörjan på varje år!