Swedish mental description / Mentalbeskrivning

Yesterday NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” passed the Swedish mental description as the 9th dog ever in the breed!

—–

Igår gick NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” igenom mentalbeskrivningen och blev således den nionde hunden i rasen som fått ”känd mental status”!