The group portrait result from the end of the walk... See I'm learning!


Grupporträttet från slutet av promenaden...Se jag lär mig!