Winter practice / Vinterträning

This year we have had the opportunity to practice obedience and rally inside, really nice when the whole world have been covered in slippery ice!

—–

I år har vi haft möjligheten att träna lydnad och rally inomhus, riktigt trevligt när hela världen har varit inbäddad i hal is!