?

Soooo, the little human gets presents…Do you think she’ll let me open one…or maybe all?!

—–

Sååå, den lilla människan får presenter…Tror ni att hon låter mig öppna en…eller kanske alla?

Ruska loves presents, and her look at all Elinas b-day gifts was so longing that I just had to put some piggy ears in giftpaper for the old, childish dog to open…

—–

Ruska älskar presenter, och hennes längtande blick efter Elinas födelsedagspresenter gjorde att jag bara var tvungen att slå in lite grisöron i paket så den gamla, barnsliga hunden fick öppna…