Valpplaner / Up-coming litter

Vi har valpplaner under 2024 igen!

Denna gång är det Joy som vi har tänkt para och hane kommer meddelas närmare parning. Mer information finns på valpsidan och på Joys egna sida finner du mer information och bilder av henne.


We hope to have puppies in the house again during 2024!

This time it’s Joy that will be mated, male will be announced closer to the mating. More information on the puppy page and on Joy’s own page you will find more information and pictures of her.

8 weeks / 8 veckor

This is the brown boy that later became black boy. He is loved by his young owner and they are hopefully going to do some junior handling and spend times in the rings.


Detta är den bruna hanen som sedan blev svart hane. Han är älskad av sin unga ägare och de kommer förhoppningsvis att pyssla med juniorhandling och gå på utställningar tillsammans.

This is the blue boy. He moved down to the very south of Sweden where he became the 5th family member. The plan is mostly to be a active family companion but time will tell if there will be some working days picking up birds as well.


Detta är den blå hanen. Han flyttade ner till Sveriges sydspets där han blev den 5e familjemedlemmen. Planen är i första hand att vara en aktiv familjemedlem men tiden får utvisa om det kanske också blir lite tid som arbetande hund för att apportera fågel.

This is the pink girl. She has some breed attributes that I really like and I can’t make up my mind if she should stay or not. So I have decided to give her some more time at home to evaluate her.


Detta är rosa tiken. Hon har endewl rasatribut som jag verkligen gillar och det gör det svårt för mig att besluta om hon ska stanna eller inte. Så för nu så stannar hon kvar här hemma för lite längre utvärdering.

This is the lilac girl. She is really lovely when moving and has an easy going temperament. She has caught my eye now in the last couple of weeks and therefore I will keep her for further evaluating.


Detta är lila tiken. Hon är riktigt härlig när hon rör sig och har ett lugnt temperament. De senaste veckorna har hon fångat min blick och jag har därför beslutat mig för att hålla henne hemma ett tag till innan jag bestämmer mig.

This is the magenta puppy that later became red girl. She have a really outgoing temperament and nice breed attributes and I think she will be a good match for her new family that will pick her up after 15 weeks of age.


Detta är magenta somsenare blev röd tik. Hon är riktigt framåt i sitt temperament och har trevliga rasattribut så jag hoppas att hon kommer bli en bra matchning med sin nya familj som kommer att hämta henne efter 15 veckors ålder.

This is the yellow girl. She always tries her best to understand what you ask of her and is a real sweet heart.  This girl is still without her for-ever-home and she would like to be with an active family and maybe do some dog sports like rally obedience.


Detta är gula tiken. Hon gör alltid sitt bästa för att försöka förstå vadman ber henne om och hon är en riktig raring. Denna tik söker fortfarande efter sitt för-alltid-hem och skulle nog gilla att vara med en aktiv familj och kanske träna lite. Rallylydnad skulle nog passa henne även om det absolut inte är ett krav.

5,5 weeks /5,5 veckor

A bit older but harder to stack, well at least we got some pictures in the end. We had to change to bigger collars so now brown boy wears black and magenta girls uses a red collar. We have also decided on the theme for the litter, it’s Chocolate bar slogans!


Lite äldre men svårare att ställa upp, nå åtminstoen fick vi lite bilder i slutänden mellan regnskurarna. Vi har också behövt byta halsband och de större hade inte samma färger varför bruna hanen nu bär svart medan magenta bär rött halsband. Dessutom har vi äntligen bestämt temat för kulle och det blev chokladbarsslogans!

  • Jocose Always In Good Taste
  • Jocose Taste Of Paradise
  • Jocose Pleasure You Can’t Measure
  • Jocose Focus On The Good
  • Jocose Need A Moment
  • Jocose Have A Break

 

3 weeks / 3 veckor

3 weeks old, they walk, bark and wag their little tails. With this litter we decided to try out a baby pool and it has been brilliant, no corners to get stuck in and the sides are soft.


3 veckor gamla nu, så de går, skäller och viftar på sina små svansar. Med denna kull så beslutade vi för att prova på barnpool istället för att ha en klassisk valphage i trä. Den har varit helt underbar, inga hörn att gå vilse i och sidorna är mjuka.

Little wonders / små underverken

The puppies are growing by the day and it’s amazing to follow their development. Not that much to write about it at the moment, I will give them a couple of days more before letting you know more about them.


Valparna växer så att man kan se det dag för dag, det är helt underbart att följa deras utveckling. Inte mycket mer att skriva om det i dagsläget mer än att ni får vänta några dagar till innan jag presenterar dem mer ingående.

Puppies! / Valpar!

Nu händer det grejer! För några veckor sedan parades Happy och nu väntar vi med spänd förväntan, där kan redan anas lite tecken som kan tyda på valpar så håll tummarna!

För att läsa mer om kombinationen och hur du gör för att förhoppningsvis bli lycklig ägare till en valp från oss så kan du gå till sidan ”valpar”


A couple off weeks ago Happy was mated and we are now waiting with anxious anticipation. There has been some signs already that may indicate puppies, so keep your fingers crossed!

Go to ”valpar” if you want to read more about the combination and how you could do to hopefully have a chance to own a puppy from us.

The girls / Flickorna

We brought the girls to the beach just a couple of days after they had arrived to take some pictures of just them together. They had a blast just running around in the sand, and jumping in the water puddles, sniffing around and playing. Feels like my and their mothers favorite spot will be theirs too in the future, but we will take it slow since the waves can be quite big sometimes and I want them to feel secure in the water before they have to swim through them.

We made it!

Den 24 maj kom äntligen våra efterlängtade engelska importer hem! 3 väldigt lovande individer som förhoppningsvis kommer vara delaktiga i aveln framöver, men först ska de leka, busa och växa upp till fina, högt älskade familjemedlemmar. Vi har nu börjat få kläm på varandra och de har alla väldigt fina personligheter och vi är för evigt tacksamma till min vän Judith Carruthers, kennel Stanegate, som sett till att detta kunde gå från en dröm till verklighet. Trots COVID-19, lockdown x flera, resestopp genom länder, BREXIT och resekrångel gav vi aldrig upp och nu hoppas vi att det i framtiden kommer göra gott för vår vackra ras här i Sverige.


May 24th was the day when our English imports finally put their paws on Swedish ground! 3 very promising puppies that we hope will be part of our future breeding program, but before that they will play, jump and grow up to nice looking, highly loved family members. As of now we have got the hang of each other and have seen their lovely personality’s. We will be forever grateful that my friend Judith Carruthers, Stanegate irish water spaniels, made this dream come true. Despite COVID-19, several lockdowns, closed borders in many countries, BREXIT and trouble with the transportation back home we never gave up, so lets hope that this will be the beginning of an new era for the breed here in Sweden.

Valparna flyttar till nya hem!

Vårens parning bar frukt och den 17/4 föddes en knippe valpar som i dagarna kommer flytta till sina nya hem. Förhoppningen är att dessa individer på ett eller annat sätt kommer vara med och bidra till rasen här i Sverige i framtiden, men tills dess så önskar jag valpköparna lycka till och hoppas få se deras underverk när de vuxit till sig.