there is no such thing as bad weather…/ Det finns inget som heter dåligt väder…

At least not if you ask an Irish water spaniel!

The rain is just pouring down here in Piteå and since Wednesday we have had approx. 140mm. Not really human or Minpin weather but the IWS just loves it. Big puddles every were, lots of mud, dripping wet coat to shake on the happy (?) humans when you get inside again. Life is just lovely!

—–

I alla fall inte om du frågar en Irländsk vattenspaniel!

Regnet bara öser ner här i Piteå och sedan i onsdags har vi fått lite drygt 140mm. Inte riktigt Dvärgpinscher- eller människoväder men IWSen bara älskar det. Stora pölar överallt, mycket lera, dyngsur päls att skaka på de glada(?) människorna när du väl kommer in igen. Livet är helt underbart!