We have been to Gällivare and just wanted to share a really common visitor on the road with you…

—–
Vi har varit till Gällivare och kände bara att vi ville dela med oss av en väldigt vanlig besökare som brukar vara på vägen…