Found this pic from the show, tried to take picture inside the hall but most of them got blurry because of the poor light.

—–

Hittade denna bild från utställningen, försökte att ta bilder från utställnignshallen men de felsta blev suddiga eftersom det var så dålig belysning.

New champion! / Ny champion!

Let me present a newly made swedish champion, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”!

—–

Låt mig presentera den nybakade champinjonen, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

Nordic Show Champion / Nordisk utställningschampion

CurlyCo Touch of Magic ”Fira” became a Nordic Show Champ at the show in Överkalix today!

—–

CurlyCo Touch of Magic ”Fira” blev Nordisk utställningschampion på utställningen i Överkalix idag!

(We will just write SE U(u)CH until we get the confirmations for the other two champion titles from Norway and Finland…)

—–

(Vi kommer bara skriva SE U(u)CH fram tills att vi fått bekräftelse på de andra chmpionaten från Norge och Finland…)