New home! /Nytt hem!

Jocose Have a Break

Little miss Yellow, or Kitkat as we called her moved to her forever-home today. We are so happy that this lovely family decided to try a new breed and hopefully they will never look back on the other breeds they have had.


Lilla fröken Gul, eller Kitkat som hon kallats flyttade till sitt nya hem idag. Vi är verkligen superglada över att denna härliga familj bestämde sig för att prova en ny ras och förhoppningsvis kommer de inte se tillbaka på de raser de tidigare haft utan hålla sig till härliga IWS:ar!

For sale! / Till salu!

We still have a girl looking for her forever-home, are you her person?
Kitkat as we call her is always tries her best to understand what you ask of her and is a real sweet heart. We are not looking for a show or competition home, the important thing for Kitkat is to be in a family where she will be loved as one in the family and that she can get her everyday exercise for both mind and body.

Intersted? Send us an e-mail!


Vi har fortfarande en tikvalp som letar efter sitt framtida hem, är du hennes människa?
Kitkat som vi kallar henne gör alltid sitt bästa för att försöka förstå vad man ber henne om och hon är en riktig raring. Vi letar inte efter ett hem för utställning eller tävling utan det som är viktigaste för Kitkat, ett hem där hon är en del av familjen och var hon får sin dagliga träning för topp och kropp.

Intresserad? Sänd oss ett mail!

8 weeks / 8 veckor

This is the brown boy that later became black boy. He is loved by his young owner and they are hopefully going to do some junior handling and spend times in the rings.


Detta är den bruna hanen som sedan blev svart hane. Han är älskad av sin unga ägare och de kommer förhoppningsvis att pyssla med juniorhandling och gå på utställningar tillsammans.

This is the blue boy. He moved down to the very south of Sweden where he became the 5th family member. The plan is mostly to be a active family companion but time will tell if there will be some working days picking up birds as well.


Detta är den blå hanen. Han flyttade ner till Sveriges sydspets där han blev den 5e familjemedlemmen. Planen är i första hand att vara en aktiv familjemedlem men tiden får utvisa om det kanske också blir lite tid som arbetande hund för att apportera fågel.

This is the pink girl. She has some breed attributes that I really like and I can’t make up my mind if she should stay or not. So I have decided to give her some more time at home to evaluate her.


Detta är rosa tiken. Hon har endewl rasatribut som jag verkligen gillar och det gör det svårt för mig att besluta om hon ska stanna eller inte. Så för nu så stannar hon kvar här hemma för lite längre utvärdering.

This is the lilac girl. She is really lovely when moving and has an easy going temperament. She has caught my eye now in the last couple of weeks and therefore I will keep her for further evaluating.


Detta är lila tiken. Hon är riktigt härlig när hon rör sig och har ett lugnt temperament. De senaste veckorna har hon fångat min blick och jag har därför beslutat mig för att hålla henne hemma ett tag till innan jag bestämmer mig.

This is the magenta puppy that later became red girl. She have a really outgoing temperament and nice breed attributes and I think she will be a good match for her new family that will pick her up after 15 weeks of age.


Detta är magenta somsenare blev röd tik. Hon är riktigt framåt i sitt temperament och har trevliga rasattribut så jag hoppas att hon kommer bli en bra matchning med sin nya familj som kommer att hämta henne efter 15 veckors ålder.

This is the yellow girl. She always tries her best to understand what you ask of her and is a real sweet heart.  This girl is still without her for-ever-home and she would like to be with an active family and maybe do some dog sports like rally obedience.


Detta är gula tiken. Hon gör alltid sitt bästa för att försöka förstå vadman ber henne om och hon är en riktig raring. Denna tik söker fortfarande efter sitt för-alltid-hem och skulle nog gilla att vara med en aktiv familj och kanske träna lite. Rallylydnad skulle nog passa henne även om det absolut inte är ett krav.

5,5 weeks /5,5 veckor

A bit older but harder to stack, well at least we got some pictures in the end. We had to change to bigger collars so now brown boy wears black and magenta girls uses a red collar. We have also decided on the theme for the litter, it’s Chocolate bar slogans!


Lite äldre men svårare att ställa upp, nå åtminstoen fick vi lite bilder i slutänden mellan regnskurarna. Vi har också behövt byta halsband och de större hade inte samma färger varför bruna hanen nu bär svart medan magenta bär rött halsband. Dessutom har vi äntligen bestämt temat för kulle och det blev chokladbarsslogans!

  • Jocose Always In Good Taste
  • Jocose Taste Of Paradise
  • Jocose Pleasure You Can’t Measure
  • Jocose Focus On The Good
  • Jocose Need A Moment
  • Jocose Have A Break

 

Stacked! / Uppställda!

4,5 weeks old and first time on the table, think they behaved great and we got some decent pictures to show you. Brown and blue are boys and pink, lilac, magenta and yellow girls. I have decided the theme off the pedigree names but will still have to figure out who will have what name. There is still puppies looking for their forever homes, write me an e-mail if you feel like one might suit you.


4,5 veckor nu och första gången på bordet, de betedde sig utmärkt och vi lyckades få några ok bilder att visa upp. Brun och blå är hanarna medan rosa, lila, magenta och gul är tikar. Temat för deras stamtavlenamn är bestämt men jag behöver fortfarande bestämma vem som ska ha vilket av namnen. Där är fortfarande några valpar som letar efter deras framtida hem, skicka ett e-mail om du tror det kan finnas ett passande hem hos dig.

N UCH, SE U(u)CH, FIN UCH!

After a long weekend in Tromsö that is situated in the Northern part of Norway we can announce that Stanegate Jump For Joy is now Norwegian show champion, Swedish show champion and Finnish show champion!
”2.5 years, excellent type, size and proportions, good width in the skull, could have had a little more stop, sufficient power in the muzzle, still bright eyes, excellent neck, straight tight back, normal angulation front and back, still a little scarce forechest, and will still spend a lot of time developing full volume in the ribcage, good width across the chest, correct bone structure, large paws, tight behind, moves with wonderful power and drive seen from the side, plenty of dense curls on body and legs, wonderful top knot, wonderful humor and attitude, a very appealing and typical water spaniel.”

Judge was Stig Arne Kjellevold who also chares his every day life with an IWS, something that makes this win a bit extra special. After judging when we took photos he said that the part with light eyes was a mistake, because when she was turned from the sun he realized that she have a nice dark eye. Unfortunately the critic was already done so no possibility to change that. Well we where both happy with Joy so let’s just leave it with that.


 

Efter en lång helg i Tromsö, en av Norges nordligaste städer så kan vi informera om att Stanegate Jump for Joy nu är Norsk utställningschampion, Svensk utställningschampion och Finsk utställningschampion!

”2,5 år, utmerket type størrelse og proporsjoner, god brede i skallen, kunne hatt litt mer stopp, tilstrekkelig kraft i snutepartiet, enda lyse øyne, utmerket hals, rett stram rygg, normalt vinklet frem og bak, enda litt knapt forbryst, og skal fortsatt bruke mye tid på å utvikle fult volum i brystkassen, god bredde over brystet, passe benstamme, store poter, trang bak, beveger seg med herlig kraft og driv sett fra siden, rikelig tette krøller på kropp og ben, herlig top knot, herlig humør og attitude, en meget tiltalende og typisk vann spaniel.”

Domare var Stig Arne Kjellevold som också delar sin vardag med en IWS varför denna vinst blev extra speciell. Efter bedömningen när vi tog bilder så sa han också att den delen med ljusa ögon var ett misstag, för när hon var vänd från solen för fotona så insåg han att där var ett mörkt, fint öga under luggen. Tyvärr var kritiken redan klar och publicerad så det gick inte att ändra. Men vi var båda nöjda med Joy så vi låter det räcka med det.

Second place / Andra plats

Second best bitch with R-CAC in Överkalix, Sweden today for Stanegate Jump for Joy ”Joy”, not what we had hopped for but she was a star to show as usual. Just love her to bits!


Andra bästa tik med R-cert i Överkalix, Sverige idag för Stanegate Jump for Joy ”Joy”, det var inte vad vi hade hoppats på men hon var som vanligt en stjärna i ringen. Älskar henne så!

3 weeks / 3 veckor

3 weeks old, they walk, bark and wag their little tails. With this litter we decided to try out a baby pool and it has been brilliant, no corners to get stuck in and the sides are soft.


3 veckor gamla nu, så de går, skäller och viftar på sina små svansar. Med denna kull så beslutade vi för att prova på barnpool istället för att ha en klassisk valphage i trä. Den har varit helt underbar, inga hörn att gå vilse i och sidorna är mjuka.

Fauske international show / Fauske internationellutställning

A day trip to Fauske, Norway gave Stanegate Jump for Joy ”Joy” BOB, her first Norwegian CAC another CACIB and also the jubilee CAC that the Norwegian Kennel club is giving out this year when they are celebrating 125 years. Judge was Vanja Sliwa, Norway that dictated a critique full of breed characteristics. I add the free translation here below for you that can’t understand norwegian.

”2,5 years old. Excellent type, well balanced with excellent expression of sex. Powerful head with good width. Could wish for a little more defined stop. Good strength in muzzle. Dark eyes with an intelligent expression. Long, well placed ears. Excellent neck and topline. Low placed tail. Lovely, well defined forchest. Ribs with good depth, could wish for a little more barrel shape. Well angulated behind with low hooks. Nice bone structure and big paws. Tight, nice curls. Excellent color. Moves with classic, rolling motions. Well presented”


En dagstur till Fauske, Norge resulterade  i att Stanegate Jump for Joy ”Joy” fick BIR, sitt första norska cert, ytterligare ett CACIB och också ett jubileumscert som NKK delar ut under detta år när de har 125årsdag. Domare var Vanja Sliwa, Norge som dikterade en underbar kritik full av rasspecifika detaljer.