2+4

2+4, so 2 males and 4 bitches was the result for this mating. They are all eating and growing as they should. It will be so much fun following these little ones and I will write here but if it´s far between it’s because I spend the time with all the puppies instead of on the internet. To not miss anything from my updates you can also follow us on instagram, teamjocose.


2+4, det är antalet valpar i denna kull. Så 2 hanar och 6 tikar som alla äter och växer bra. Det kommer bli så kul att följa dem, jag kommer göra inlägg men blir det sporadiskt så ska ni tänka på att det är för att jag ägnar min tid till valparna istället för nätet. För att inte missa något så kan du också följa oss under teamjocose på intagram.

 

Blue – boy
Brown – boy
Yellow – girl
Light pink – girl
Magenta – girl
Lilac – girl


Blå – hane
Brun – hane
Gul – tik
Ljusrosa – tik
Magenta – tik
Lila – tik

 

Little wonders / små underverken

The puppies are growing by the day and it’s amazing to follow their development. Not that much to write about it at the moment, I will give them a couple of days more before letting you know more about them.


Valparna växer så att man kan se det dag för dag, det är helt underbart att följa deras utveckling. Inte mycket mer att skriva om det i dagsläget mer än att ni får vänta några dagar till innan jag presenterar dem mer ingående.

Puppies!/Valpar!

We have puppies in the house!
There will be tons of pictures off them to come, in the mean time you can read about them here


Valparna är här!

Det kommer massor av bilder på dem framöver, under tiden kan du läsa mer om dem här

RLD N!

Jag och Terra (SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point) kom precis hem från rallylydnadstävling där hon glänste igen och fick titeln RLD N. Två starter med 93p och guldmedalj samt 99p och silvermedalj, så jäkla härlig känsla!


Me and Terra ( (SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point) just got home from an evening competition in rally obedience where Terra behaved like a star! 2 tracks and at the first one she had 93p and got a gold medal together with the title RLD N (since it was her third qualifying result) and then 99p and silwer medal at the second track. Such an amazing feeling!

RLD N SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point

SPA 1 + FIN UCH!

Idag deltog vi på ett arbetsprov för spaniels i Finland och SE U(u)CH NO UCH Jocose Case in Point “Terra” gick igenom på alla delar för domaren Sari Vottonen. Eftersom Terra är utställningschampion och har cert från Finland så gör detta SPA1 att hon även kan lägga till den finska utställningstiteln till sitt namn!


 

Today we attended a working ability test for spaniels in Finland where SE U(u)CH NO UCH Jocose Case in Point “Terra” passed in all parts under judge Sari Vottonen. With this Terra can now add the Finnish show champion title to her name!

 

SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point

Puppies! / Valpar!

Nu händer det grejer! För några veckor sedan parades Happy och nu väntar vi med spänd förväntan, där kan redan anas lite tecken som kan tyda på valpar så håll tummarna!

För att läsa mer om kombinationen och hur du gör för att förhoppningsvis bli lycklig ägare till en valp från oss så kan du gå till sidan ”valpar”


A couple off weeks ago Happy was mated and we are now waiting with anxious anticipation. There has been some signs already that may indicate puppies, so keep your fingers crossed!

Go to ”valpar” if you want to read more about the combination and how you could do to hopefully have a chance to own a puppy from us.

Rally Obedience / Rallylydnad

I was longing for some rally but didn’t really have the time to practice that much, so what to do? Terra has done a whole lot off practice when she was younger but since she preferred to not do it with me the competition part has been left out, well she was the one I needed to enter since she was the only one knowing what we would be doing. So we took a 5 minutes practice the day before the competitions, and I think that was the first time in well over a year. By now you probably guess that my expectations wasn’t to high but she felt nice and was so happy when I took her out from the car, thinking everyone was there to cheer her on and give her some scratches. Maximum points is 100, so you can imagine my surprise when she at the first track got 98p and then hit the jackpot with 100p at the second track! She was just amazing and in the end she was right, everyone was cheering for her when she sat on the nr 1 podium place.


Jag längtade så efter att få tävla rally igen men visste också att jag inte hade tiden för att träna så mycket innan starten, så vad gör man då? Terra har tränat ganska mycket rally som yngre och kan momenten men eftersom hon föredrar att inte träna med mig så har det inte blivit tävling, men hon var den som valet föll på eftersom hon var den enda skulle kunna förstå vad det var som förväntades av henne. Så efter att tränat 5 minuter dagen före tävlingen hoppade vi i bilen och körde mot Luleå. Jag tror att det var minst ett år sedan hon senast hade tränat lite grann så nu har du säkerligen gissat att mina förhoppningar inte var alltför höga. Men hon kändes väldigt pigg, och följsam när jag tog ut henne ur bilen, hon trode också att alla var där för att heja och klia på henne. Maxpoäng är 100 så du kan ju förstå hur förvånad jag blev när hon på första banan slog till med 98p och sedan på andra banan drämde till med en fri runda och 100p! Hon var bara fenomenal och vid tävlingens slut så visade det sig att hon ju faktiskt hade rätt, alla klappade för henne när hon satt där på prispallens förstaplats.

She did it again! / Hon gjorde det igen!

So she did it again!
Stanegate Jump for Joy was awarded her second swedish CAC, first NORDIC CAC and BOB today at Vännäs by judge Åke Cronander.
Lovely overall, feminine, beautiful, well cut head, good eyes and ears, very well bodied, well proportioned, very good neck and topline, well angulated, correct coat, good legs and paws, moves well
I’m just so thankful for this sweet, lovely dog and she is just getting better by the day!
————————————————————————————————————-
Hon gjorde det igen!
Stanegate Jump for Joy fick sitt andra cert, första NORDIC cedrt och BIR för domaren Åke Cronander idag i Vännäs.
”Härlig helhet, feminin, vackert, välskuret huvud, bra ögon och öron, mycket välkroppad, bra proportioner, mycket bra hals och överlinje, välvinklad, korrekt päls, bra ben och tassar, rör sig väl”
Jag är så tacksam för denna härliga, följsamma hund som bara blir bättre för varje dag som går!

Amazing!

First outdoor show of the year and it took place at our hometown, I had decided to show both SEV-19 SV-22 SE U(u)CH NO UCH CIE Foulby Chip Off The Old Block at Stanegate and her daughter Stanegate Jump for Joy. Joy is still young, just 2 years of age, so I was surprised, but really happy that the judge Roxana Opris, Denmark, decided to place Joy as BOB with CAC making her mother Splinter second best bitch. In the main ring she was then shortlisted in group 8 (retrievers – flushing dogs – water dogs) but without placement in the end. So proud off my girls and their results, it was an excellent gift on mother’s day that we celebrated today here in Sweden.


Första utomhus utställningen för i år tog plats i vår hemstad och jag hade bestämt att ställa både SEV-19 SV-22 SE U(u)CH NO UCH CIE Foulby Chip Off The Old Block at Stanegate och hennes dotter Stanegate Jump for Joy. Joy är fortfarande ung med sina 2 år, så jag blev riktigt förvånad, men glad att domaren Roxana Opris, Danmark, bestämde sig för att placera Joy som BIR med cert vilket gjorde hennes mamma Splinter till andra bästa tik. I stora ringen så var Joy sedan uttagen men inte placerad i grupp 8 finalen. Så stolt över mina tjejer och deras resultat, en utmärkt gåva på morsdag som vi firar idag här i Sverige.

First CAC and CACIB / Första cert och CACIB

We hit the road again this weekend, not as long as last time but 500km on way is enough when it’s wintertime. This show was in Kajaani, Finland and we had Joy with us, she did excellent and was awarded the finnish CAC and a her first CACIB. Elina then brought her to the junior handling ring but unfortunately they weren’t placed, the other kids had mostly older dogs that stood still like statues and that is a bit easier than bringing a dog that has just been to a handful of shows. So I’m really placed with how they handled it together.


Det var dags för utställning igen i helgen, denna gång blev det inte lika långt som sist men 500km är helt nog under vintertid. Årets första show blev för oss således i Kajaana, Finland och vi hade med oss Joy som skötte sig väldigt bra och fick det finska certet och första CACIB. Elina hade sedan henne med till juniorhaldingringen men tyvärr blev de inte placerade, de andra barnen hade mestadels äldre, erfarna hundar som stod stilla som statyer vilket är ganska mycket lättare än när du kommer med en hund som bara besökt en handfull utställningar. Så jag är verkligen nöjd med hur de båda jobbade ihop.