5th b-day! / 5e födelsedagen!

Time flies and today it’s 5 years since our sweet Trudi Canavan-litter was born. Happy birthday to Jocose The Rogue ”Lillan”, Jocose The Traitor Queen ”Maggie” and Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse”!

—–

Tiden bara flyger fram och det är redan 5 år sedan vår söta Trudi Canavan kull föddes. Stort grattis till Jocose The Rogue ”Lillan”, Jocose The Traitor Queen ”Maggie” and Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse”!

The proud mother/Den stolta modern

 

3 years! / 3 år!

Time just flies away – today it’s 3 years since our Trudi Canavan litter was born.

Happy birthday to Lillan, Maggie and Basse!

Unfortunately we won’t be having any puppies in the near by future as it looks now so we just have to settle with all the lovely pictures from 3 years back when the latest one’s were small.

—–

Tiden bara flyger iväg – idag är det 3 år sedan vår Trudi Canavankull såg dagens ljus.

Grattis till Lillan, Maggie och Basse!

Tyvärr kommer vi inte ha några valpar inom snar framtid som det ser ut nu och därför så får vi nöja oss med att se på bilder från när vår senaste kull var små.

From left/Från vänster:

Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse” , Jocose The Traitor Queen ”Maggie”, Jocose The Rogue ”Lillan”

Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse”

We got the opportunity to meet Basse a couple of days ago, it was so nice to see him and how he had developed since last time we saw him when he was just 1 year old.

Thank you Sandra for letting us take some pictures of your sweet boy!

—–

Vi fick chansen att träffa Basse för några dagar sedan, det var verkligen jätteroligt att få se hur mycket han utvecklats och mognat i kroppen sen senast vi såg honom vid 1 års ålder.

Tack Sandra för att jag fick stjäla lite tid av dig och ta bilder på din mysiga kille!

The Trudi Canavan litter / Trudi Canavankullen

Today is a special day because our first litter, with names after Trudi Canavan books, turns 1 year old!

We wish them a happy birthday and they will all have some gifts from us 😉

—–

Idag är det en speciell dag för vår första kull, uppkallad efter Trudi Canavan böcker, fyller ett år!

Vi vill därför önska dem en bra födelsedag och alla kommer få/har fått presenter av oss 😉

Puppies / Valpar

Some photos from last walk when the camera joined us…

—–

Några bilder från senaste promenaden som kameran följde med på…

Basse

Maggie

Basse

Maggie

Maggie

Summer / Sommar

We have had real summer weather during the weekend, about 26 degree Celsius in the shadow. Not the best IWS weather but the minpins just love it! If it continue like this I have to go down to the sea so the big dogs can swim for the first time this year, maybe even practice some retrieving in the water…

—–

Vi har haft riktigt sommarväder under helgen, runt 26 grader i skuggan. Inte det bästa IWS vädret men Dvärgpinschrarna älskar det! Fortsätter det såhär så måste jag nog gå ner till havet så de stora hundarna kan ta årets premiär dopp, kanske tom att det blir lite vattenapportering…

Weekend

We have had a wonderful weekend with nice weather and sun. Today we went to a unofficial dog show to look at ”Lillan” who was entered, she behaved really well and became BOB-puppy.

—–

Vi har haft en underbar helg med bra väder och sol. Idag var vi till en inoficiell utställning för att heja fram ”lillan” som ställdes ut. Hon skötte sig jättebra och blev BIR-valp.

Jocose The Rogue "Lillan"

From left/Från vänster: Jocose The Rogue "lillan", Jocose The Traitor Queen "Maggie" & Jocose The Ambassadors' Mission "Basse"

From left/Från vänster: Jocose The Rogue "lillan", Jocose The Traitor Queen "Maggie" & Jocose The Ambassadors' Mission "Basse"

Jocose The Ambassadors' Mission "Basse"

Jocose The Ambassadors' Mission "Basse"

Jocose The Ambassadors' Mission "Basse"

Jocose The Traitor Queen "Maggie"

Jocose The Traitor Queen "Maggie"

Baron Wolf Lady Wolfbaron "Nemi"

Jocose The Ambassadors' Mission "Basse"