BEST IN SHOW 3 puppy/valp!

I wasn't planning on showing the puppies any more before they reached official age and this weekend I was busy at work. But our friend Birger asked if I had entered any dogs for him to show and of course I had to take the chance to get a last result for Jocose Case in Point whilst in puppy class. The show was an all breed show Överkalix, Sweden, Terra first got BOB-puppy under  Kersten Scheel, Denmark and then went on the become the third best puppy among all breeds for Martin Johansson, Sweden,  what a way to end her puppy show career!


Jag hade inte tänkt ställa valparna mer innan de nådde officiell ålder och dessutom var jag tvungen att jobba denna helg. Men när vår vän Birger frågade om jag inte hade anmält någon hund till honom att ställa så var jag ju såklart tvungen att ta chansen att få ett sista resultat till Jocose Case in Point "Terra" i valpklass. Utställningen var en nationell utställning i Överkalix, Terra fick först BIR-valp av Kersten Scheel, Danmark och sedan gick de vidare och blev tredje bästa valp av alla raser för Martin Johansson, Sverige. Vilket supersätt att avsluta sin valpkarriär i ringarna på!

Sucessful weekend! / Framgångsrik helg!

Saturday: Showday in Skellefteå at the Spaniel and Retrieverclub, IWS was judged by Torbjörn Skaar and he placed Jocose Case in Point "Terra" as BOB puppy and Jocose Come Hell or High Water "Reta" got a Prize of honor and second best bitch puppy. In the big ring Terra one again greeted Mr Skaar with a wagging tail and a positive mind, so she ended up as the 3d best puppy at the show when he gave her the BIS3 rosette!

Sunday: IWS was judged by Jetta Tschokkinen at the National show in Piteå. The winner of the day tried to steel the BOB rosette before the judge had even decided who was BOB puppy, and I think all the people around the ring had a good laugh at Jocose Captain Obvious "Otto" who, of course, was given the pink and yellow rosette that he so much wanted.  Jocose Case in Point "Terra" was BOS puppy and Jocose Come Hell or High Water "Reta" second best bitch, the judge said this is what will happened today but you never know what the future brings and they are both lovely bitches.

Thank you so much to the above mentioned judges for thinking so much of our puppies and thank you to my friend and owner of Otto for taking the time to show him. Last but not least I want say to our friends at Hjortronmyren's a big thank you for the good food, company and handling of Terra!


Lördag: SSRK utställning i Skellefteå, IWS dömdes av Torbjörn Skaar och han placerade Jocose Case in Point "Terra" som BIR valp och Jocose Come Hell or High Water "Reta" fick HP och blev andra bästa tikvalp. I stora ringen mötte Terra Herr Skaar med trevligt sätt och vaggadne svans och det resulterade i att hon blev dagens 3e bästa valp av alla anmälda valpar när hon hon fick BIS3 rosetten!

Söndag: IWS dömdes av Jetta Tschokkinen på Piteås Nationella utställning. Vinnare för dagen försökte helt sonika sno till sig rosetten av domaren innan hon beslutat sig för vem som blev BIR-valp och jag tror att alla människor runt ringen skrattade gott åt Jocose Captain Obvious "Otto" som, så klart, fick den rosa gula rosetten han så längtade efter. Jocose Case in Point "Terra" blev således BIM valp  och Jocose Come Hell or High Water "Reta" placerades åter som andra bästa tikvalp.

Tak så mycket till de här ovan nämna domare som visat sin uppskattnign i våra valpar och tack till min vän och ägare till Otto för att du tar dig tid att ställa honom. Sist men inte minst vill jag även säga till våra vänner på Hjortronmyren's ett stort tack för god mat, sällskap och handling av Terra!

Grand slam!

Today we went to a dog show, I had been planning on showing the puppies for a long time but decided to show the grand old lady in veteran class just before the entry closed. The breed judge, Filip Jonsson, was over the moon about our lovely puppies and we got so much appreciation for their look and temperament! 

CIB CIE NORDUCH SeU(u)CH NOUCH FINUCH EECH JWW-10 RLD N&F&A&M CurlyCo Touch of Magic "Fira" got her CK and that also made her BOB and BOB veteran, and since she has her WCC she was allowed to enter the big rig ring also in working BIS. All three puppies was given prize of honor, Jocose Come Hell or High water "Reta" was second best bitch puppy and Jocose Case in Point "Terra" was BOB puppy while  Jocose Captain Obvious "Otto" was BOS puppy.

The big ring started with BIS puppy and Gunnar Norlin put Terra as BIS2! Then we continued with Arvid Göransson who was judging BIS Working and he gave Fira the honor to stand as BIS1 working! Then it was time for Gunnar Norlin again, this time judging BIS veteran, and Fira was again placed, this time as BIS3!

What a day we had!


Idag var vi på utställning, jag ahde länge planerat att ställa valparna men det var i sista sekund innan anmälningen stängde som jag bestämmde att även vår gammeltant skulle få komma med. Rasdomaren, Filip Jonsson, var helt lyrisk över våra valpar och vi fick så mycket uppskattning av både utseende och temperament!

CIB CIE NORDUCH SeU(u)CH NOUCH FINUCH EECH JWW-10 RLD N&F&A&M CurlyCo Touch of Magic "Fira" fick sitt CK och det gjorde henne även BIR och BIR veteran, och eftersom hon har sitt WCC så fick hon gå in i stora ringen även till jakt BIS. Alla 3 valparna fick HP, Jocose Come Hell or High water "Reta" var andra bästa tikvalp och Jocose Case in Point "Terra" blev BIR valp medan  Jocose Captain Obvious "Otto" placerades som BIM valp.

Stora ringen började med BIS valp som dömdes av Gunnar Norlin som placerade Terra som BIS2! Sedan fortsatte det med Arvid Göransson som dömde BIS jakt och gav Fira den stora äran att ställa sig som BIS1 jakt! Sedan var det Gunnar Norlin igen som dömde, denna gång BIS veteran och Fira fick åter en placering, denna gång som BIS3!

Vilken dag vi fick!

 

Tallinn, Estonia / Tallinn Estland

Jocose The Traitor Queen ”Maggie” was chosen as BOB-puppy both yesterday and today at Estonian kennelclub shows!

Big congratulations to Arja who also got a new champion at the same shows!

—–

Jocose The Traitor Queen ”Maggie” valdes till BIR-valp både igår och idag på estninska kennelklubbens nationella utställning!

Stora gratulationer till Arja som även fick med sig en ny champion hem!

More nice news / Fler trevliga nyheter

"Lillan"

Jocose The Traitor Queen ”Maggie” was shown today again in Estonia for Lessi Tchistjakova, Russia and she was BOB-puppy and BIS-3 puppy!

Jocose The Rogue ”Lillan” won BOB-puppy in Piteå, Sweden for Jo Schepers Holland. Congratulations once again Erica!

—–

Jocose The Traitor Queen ”Maggie” visades idag i Haapsalu, Estland för Lessi Tchistjakova, Ryssland och blev BIR-valp och BIS-3 valp!

Jocose The Rogue ”Lillan” vann BIR-valp i Piteå, Sverige för Jo Schepers, Holland. Grattis igen Erica!

BOB-puppy / BIR-valp

Jocose The Traitor Queen ”Maggie” was shown today in Pärnu, Estonia and she was BOB-puppy for Vlentina IIvanischa, Russia

Great work Arja!

—–

Jocose The Traitor Queen ”Maggie” visades idag i Pärnu, Estland där hon blev BIR-valp förVlentina IIvanischa, Ryssland.

Superbra jobbat Arja!