BEST IN SHOW 3 puppy/valp!

I wasn't planning on showing the puppies any more before they reached official age and this weekend I was busy at work. But our friend Birger asked if I had entered any dogs for him to show and of course I had to take the chance to get a last result for Jocose Case in Point whilst in puppy class. The show was an all breed show Överkalix, Sweden, Terra first got BOB-puppy under  Kersten Scheel, Denmark and then went on the become the third best puppy among all breeds for Martin Johansson, Sweden,  what a way to end her puppy show career!


Jag hade inte tänkt ställa valparna mer innan de nådde officiell ålder och dessutom var jag tvungen att jobba denna helg. Men när vår vän Birger frågade om jag inte hade anmält någon hund till honom att ställa så var jag ju såklart tvungen att ta chansen att få ett sista resultat till Jocose Case in Point "Terra" i valpklass. Utställningen var en nationell utställning i Överkalix, Terra fick först BIR-valp av Kersten Scheel, Danmark och sedan gick de vidare och blev tredje bästa valp av alla raser för Martin Johansson, Sverige. Vilket supersätt att avsluta sin valpkarriär i ringarna på!

Sucessful weekend! / Framgångsrik helg!

Saturday: Showday in Skellefteå at the Spaniel and Retrieverclub, IWS was judged by Torbjörn Skaar and he placed Jocose Case in Point "Terra" as BOB puppy and Jocose Come Hell or High Water "Reta" got a Prize of honor and second best bitch puppy. In the big ring Terra one again greeted Mr Skaar with a wagging tail and a positive mind, so she ended up as the 3d best puppy at the show when he gave her the BIS3 rosette!

Sunday: IWS was judged by Jetta Tschokkinen at the National show in Piteå. The winner of the day tried to steel the BOB rosette before the judge had even decided who was BOB puppy, and I think all the people around the ring had a good laugh at Jocose Captain Obvious "Otto" who, of course, was given the pink and yellow rosette that he so much wanted.  Jocose Case in Point "Terra" was BOS puppy and Jocose Come Hell or High Water "Reta" second best bitch, the judge said this is what will happened today but you never know what the future brings and they are both lovely bitches.

Thank you so much to the above mentioned judges for thinking so much of our puppies and thank you to my friend and owner of Otto for taking the time to show him. Last but not least I want say to our friends at Hjortronmyren's a big thank you for the good food, company and handling of Terra!


Lördag: SSRK utställning i Skellefteå, IWS dömdes av Torbjörn Skaar och han placerade Jocose Case in Point "Terra" som BIR valp och Jocose Come Hell or High Water "Reta" fick HP och blev andra bästa tikvalp. I stora ringen mötte Terra Herr Skaar med trevligt sätt och vaggadne svans och det resulterade i att hon blev dagens 3e bästa valp av alla anmälda valpar när hon hon fick BIS3 rosetten!

Söndag: IWS dömdes av Jetta Tschokkinen på Piteås Nationella utställning. Vinnare för dagen försökte helt sonika sno till sig rosetten av domaren innan hon beslutat sig för vem som blev BIR-valp och jag tror att alla människor runt ringen skrattade gott åt Jocose Captain Obvious "Otto" som, så klart, fick den rosa gula rosetten han så längtade efter. Jocose Case in Point "Terra" blev således BIM valp  och Jocose Come Hell or High Water "Reta" placerades åter som andra bästa tikvalp.

Tak så mycket till de här ovan nämna domare som visat sin uppskattnign i våra valpar och tack till min vän och ägare till Otto för att du tar dig tid att ställa honom. Sist men inte minst vill jag även säga till våra vänner på Hjortronmyren's ett stort tack för god mat, sällskap och handling av Terra!