Lillan

Got new pictures of Lillan yesterday, so here are two cutie pics of her :)

Look at Chineseblues to have a look at Lillan’s own page.

—–

Vi fick nya bilder av Lillan igår, så här kommer två sötisbilder :)

Kolla in på Chineseblues för att se på Lillans egen sida.

Lillan 020

Lillan 040

Jocose The Rogue

We got some lovely photos from Lillan’s first day in her new home. Just wanted to share them with you :)

—–

Vi fick några fina bilder från Lillans första dag i sitt nya hem. Ville bara låta er besökare se dem :)

Lillan-Jerry-pingla

lillanochpingla