Front cover!

So happy and proud that one of my photos once again has been chosen as front cover at "Apportören", Swedish Spaniel and Retriever Clubs member paper! SEU(u)CH NO UCH RLD N RLD F CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura" is the model.

In the same number I also have another photo published, a beautiful bitch that I had the honor to picture a couple of years ago.


Så stolt och glad att ett av mina foton igen har blivit vald som frontbild på "Apportören", SSRKs medlemstidning! SEU(u)CH NO UCH RLD N RLD F CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura" är modellen.

I samma nummer har jag även ett annat fotografi av en vacker tik som jag hade äran att träffa och föreviga för några år sedan.

 

Front cover! / Framsida!

This print screen above is from the Swedish Spaniel and Retriever clubs homepage, it shows the front cover of this years last members news magazine Apportören. As you can see it's an IWS on the front page and that IWS is the puppies mother SEU (u)CH NO UCH RLDN RLD F CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura"!

Just disappointed the newsmagazine editor got it all wrong naming an Åsa Karlsson as photographer instead of me...I'm 100% sure that I was the one behind the camera and down below you can see the original picture beside a close up on the magazine.


Den print screen som ni såg här ovanför är från Svenska Spaniel och Retrieverklubbens hemsia och visa framsidan på detta års sista nummer av medlemstidningen Apportören. Som du kan se så är det en IWS på framsidan och den IWSen är valparnas mamma SEU (u)CH NO UCH RLDN RLD F CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura"! 

Enda smolket över denna ära är att den person som editerar tidnignen har fått allt helt om bakfoten och namnger en Åsa Karlsson som fotograf istället för mig...Jag är 100% säker på att jag var den som stod bakom kameran och här nedanför så kan du se orginalbilden brevid en närbild av tidningen.