3 years! / 3 år!

Time just flies away – today it’s 3 years since our Trudi Canavan litter was born.

Happy birthday to Lillan, Maggie and Basse!

Unfortunately we won’t be having any puppies in the near by future as it looks now so we just have to settle with all the lovely pictures from 3 years back when the latest one’s were small.

—–

Tiden bara flyger iväg – idag är det 3 år sedan vår Trudi Canavankull såg dagens ljus.

Grattis till Lillan, Maggie och Basse!

Tyvärr kommer vi inte ha några valpar inom snar framtid som det ser ut nu och därför så får vi nöja oss med att se på bilder från när vår senaste kull var små.

From left/Från vänster:

Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse” , Jocose The Traitor Queen ”Maggie”, Jocose The Rogue ”Lillan”

Guests / Finbesök

We had a little princess and her ”mum” here a couple of days ago. Each time we see our puppies our hearts melts a bit when they greet you with such an entusiasm, it’s amazing they remember their breeders the way they do!

Off course I had to take some pictures as well as the mandatory cuddling.

—–

Vi hade en liten prinsessa och hennes matte på besök för några dagar sen. Varje gång vi träffar någon av våra valpar så smälter våra hjärtan lite när de hälsar så ensusiasmiskt på oss, helt imponerande att de faktiskt kommer ihåg sina uppfödare på det sättet som de gör!

Självklart så var jag ”tvungen” att ta lite bilder förutom det obligatoriska mysandet.

Jocose The Rogue ”Lillan”


 

A special girl / Favorittjejen

Do you like to get to know Jocose The Rogue ”Lillan” better? Then have a look at this;

—–

Vill du lära känna Jocose The Rogue ”Lillan” bättre? Ta då en titt på detta;

Sweet Lillan / Söta Lillan

We have really nice weather here in Piteå and Jocose the Rogue ”Lillan” have been to the beach with her owner to cool of. Have a look at this!

—–

Vi har riktigt bra väder här i Piteå och Jocose the Rogue ”Lillan” har varit på stranden med sin ägare för att få lite svalka.

Titta på detta!

Copyright: Chineseblues

Jocose the Rogue

”Lillan” has been to the vet today and had healthy knees and no eye deceases.

Congratulation Erica and thank you for taking so good care of Lillan!

—–

”Lillan” var en sväng till veterinären idag och hon hade friska knän och ögon fria från sjukdommar.

Grattis Erica och stort tack för att du tar så bra hand om Lillan!

The Trudi Canavan litter / Trudi Canavankullen

Today is a special day because our first litter, with names after Trudi Canavan books, turns 1 year old!

We wish them a happy birthday and they will all have some gifts from us 😉

—–

Idag är det en speciell dag för vår första kull, uppkallad efter Trudi Canavan böcker, fyller ett år!

Vi vill därför önska dem en bra födelsedag och alla kommer få/har fått presenter av oss 😉