Too quick /För snabb

Bad light, Iphone, dark dogs and white snow is not the best combination. But I hope it’s enough to show how fun they have had today when we were out with a friend and her huskys.

—–

Dåligt ljus, en Iphone, mörka hundar och vit snö är inte den bästa kombinationen. Men jag hoppas att det är tillräckligt för att visa hur kul de har haft i dag när vi var ut med en kompis och hennes huskys.

Walk again / Gå igen

Yes we can go for walks without leash again! Still a bit slippery under the snow but as long as we take it careful it’s alright.

Think I forgot the part that my dogs are IWSs and that one of them is just full of energy that just waits to burst!

—–

Ja vi kan gå på koppelfri promenade rigen! Det är fortfarande lite halt under snön men så länge vi tar det lungt så går det ändå.

Sen att jag tycks glömt att jag äger vattenspaniel och att en dessutom är full av energi och bara väntar på att få explodera ut över det vita täcket tycks jag ha glömt!