Have you seen them? / Har du sett dem?

I don’t think I have shown the pictures from when our daughter Elina joined me at an obedience competition in a nearby city, and even if I have shown them I think they are the most adorable ones and well worth showing again! A big, kind dog and her little, proud owner. I was the one to go inside to compete but then I let Elina take care of the things outside the ring, including going up to recieve the prizes and get the applauds for well deserved work, you should have seen the ways her eyes sparkled!

My hope is that we in the future would share this passion of dogs, and especial the love of the Irish water spaniel so we could spend our weekends on different competitions and shows…

—–

Jag tror inte att jag har visat bilderna från när vår dotter Elina kom med till en lydnadstävling i en närliggande stad, och även om jag har visat dem så är de helt underbara och väl värda att visas upp igen. En stor, snäll hund och hennes lilla, stolta ägare. Det ar jag som tävlade den dagen men resten av delarna utanför ringen fick Elina ta hand om, bland annat att ta emot priserna för tävlingens nästbästa hund och få applåder för väl utfört arbet. Ni skulle sett hur hennes ögon glittrade!

Min förhoppning är att vi i framtiden kommer dela passionen för hundar, och då speciellt kärleken till den irländsk vattenspanieln så vi tillsammans kunde åka på tävlingar och utställningar…

Obedience test/Lydnadsprov

Maximum at each part is 10 points and then the points are multiplied with a coefficient depending on how much each part is worth. Here are the results;

Down stay in group 9 p x 4

Judge looking at teeth 9,5 p  x 1

heel work on leash 7,5 p x 4

Down during walk 0 p x 2 (I take the blame since I said the command again when she didn’t react as fast as she use too)

Recall 9,5 p x 2

Stop and stand during walk 0p x 3 (same as down during walk)

Retrieve 9 p x 1

Jump over fence 9 p x 1

Ensemble 8 p x 1 (She is lacking some focus, happy)

129,5 points in total and that gave us a third prize – and (probably) all ”thanks” to me, I hadn’t been reading the rules as good as I should so by giving a double command we got the 2 x 0 points. I’m still happy, we had fun and enjoyed our self’s so it was worth all the belly-butterflies before entering the ring! (We might even try again to see if we can beat our points…)

(This was much harder to write in English than I realized, so if you don’t understand or have the right name for things just let me know! )

Over and out

Susanne & NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira”

—–

Platsliggande 9 p x 4 ”Ngt upptagen” (nosade runt lite i gräset)

Tandvisning 9,5 p x 1 ”sitter ej” (hej hej domaren sa Fira och ställde sig upp)

Linförighet 7,5 p x 4 ”pendlar, nosar, släpper, vid sväng” (Bara ut att träna mer!)

Läggande 0 p x 2 ”dk, ligger ej” (mitt fel, tydligen blir dk nuförtiden alltid 0p, jag tyckte hon la sig för sakta så sa igen efter 2,3 steg)

Inkallande 9,5 p x 2 ”fint tempo, avslut” (Mattes ben är helt ok att bromsa mot va?)

Ställande 0 p x 3 (dk står ej) (precis som läggande, jag tar på mig allt)

Apportering 9 p x 1 ”lätt tugg” (Justering i munnen, den låg inte bra tydligen)

Hopp över hinder 9 p x 2 ”avslut” (sitter snett)

Helhetsintryck 8 p x 1 ”ngt ofokuserad, glad”

129,5 poäng totalt gav oss ett tredjepris – och det (antagligen) enbart på grund av mig. Jag hade inte läst på reglerna ordentligt där det står att om jag gett kommando och fortsatt något steg så blir det 0p om jag säger ett till kommando. Så jag tar på mig allt och vi får träna mer. Jag är dock väldigt nöjd ändå eftersom allt annat kändes superbra, vi hade skoj och det var till och med värt alla fjärilar i magen före vi gick in på planen som dagens 22, och sista ekipage!  (kanske vi provar någon gång igen för att se om vi kan slå poängen…)

Klart slut!

Susanne & NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira”