Rally!

Rallylydnadssuget smög sig på igen, så helt plötsligt hade jag anmält Joy till nybörjarklass med sisådär 2 veckor att träna. Nåväl, alltid kul att testa var man står och vilket test sen!
Första starten var 1 poängs neddrag vilket gav 99 poäng med 3:e placering och sedan på dagens andra bana blev det 86 poäng. 12poängs avdrag var vid moment 4 och 5 där vi var väldigt nära spegel vilket störde henne mycket, inte lätt när man är trött.

Jag är verkligen supernöjd med debuten och med mer träning så kommer det bli ännu bättre!


A while ago I felt that urge to do some rally O, and suddenly I had entered Joy to a competition that was just 2 weeks away, not a lot time for practice. Well it’s always nice to try…
The first track was 99 p out of 100p, that meant we where placed at the podium at 3:d place. On the second track Joy got 86p, 12 p where lost at the same place, we where wery close to a mirror and she got distracted. Not easie when you loose your concentration because you are tired.

Can’t say anything else than than I’m super happy with our debut and with some more practice it will be even better!

Rally Obedience / Rallylydnad

I was longing for some rally but didn’t really have the time to practice that much, so what to do? Terra has done a whole lot off practice when she was younger but since she preferred to not do it with me the competition part has been left out, well she was the one I needed to enter since she was the only one knowing what we would be doing. So we took a 5 minutes practice the day before the competitions, and I think that was the first time in well over a year. By now you probably guess that my expectations wasn’t to high but she felt nice and was so happy when I took her out from the car, thinking everyone was there to cheer her on and give her some scratches. Maximum points is 100, so you can imagine my surprise when she at the first track got 98p and then hit the jackpot with 100p at the second track! She was just amazing and in the end she was right, everyone was cheering for her when she sat on the nr 1 podium place.


Jag längtade så efter att få tävla rally igen men visste också att jag inte hade tiden för att träna så mycket innan starten, så vad gör man då? Terra har tränat ganska mycket rally som yngre och kan momenten men eftersom hon föredrar att inte träna med mig så har det inte blivit tävling, men hon var den som valet föll på eftersom hon var den enda skulle kunna förstå vad det var som förväntades av henne. Så efter att tränat 5 minuter dagen före tävlingen hoppade vi i bilen och körde mot Luleå. Jag tror att det var minst ett år sedan hon senast hade tränat lite grann så nu har du säkerligen gissat att mina förhoppningar inte var alltför höga. Men hon kändes väldigt pigg, och följsam när jag tog ut henne ur bilen, hon trode också att alla var där för att heja och klia på henne. Maxpoäng är 100 så du kan ju förstå hur förvånad jag blev när hon på första banan slog till med 98p och sedan på andra banan drämde till med en fri runda och 100p! Hon var bara fenomenal och vid tävlingens slut så visade det sig att hon ju faktiskt hade rätt, alla klappade för henne när hon satt där på prispallens förstaplats.

Passed! / Godkänd!

Yesterday we went to an official rally obedience competition with Jocose Captain Obvious "Otto" and Jocose Case in Point "Terra", and I was so happy to see Caroline handle Otto in such a nice way that gave him his first passed result (79p/100p) in rally obedience competition! Well done, we are so proud of you and I'm also pleased that I got it on camera.

Caroline has practiced a lot more with Otto than I have with Terra (usually I make sure they have at least learned heel and know what I expect from them before entering to a competition) but I decided to look at it as a good way for practice and also to see how she handled the competition environment. So under these circumstances I'm happy with my and Terras first try that resulted in 61p/100p, it's just 9p from a passed test so we will continue our practice and hopefully be ready soon for our next competition.


Igår var vi på en oficiell rallylydnadstävling med Jocose Captain Obvious "Otto" och Jocose Case in Point "Terra", och jag är så glad att jag fick se Caroline föra fram Otto på ett så fint sätt att de gav honom hans första godkända resultat (79/100p) i rallylydnad! Bra jobbat, vi är så stolt över er och jag är så glad att jag fick det på film dessutom.

Caroline har tränat mycket mer med Otto än jag har gjort med Terra (oftast ser jag ialla fall till att de lärt sig fot och vet vad jag förväntar mig av dem innan vi tävlar) men jag bestämde mig för att se på det som ett bra sätt för träning och också se hur hon hanterade tävlingsmiljön. Så med tanke på våra förutsättningar är jag väldigt nöjd med vårt första tävlingsförsök resulterade i 61/100p vilket bara är 9p från godkänt resultat, vi fortsätter träna och kommer förhoppningsvis vara redo snart för vår nästa tävling.