RallyO /Rallylydnad

SE U(u)CH NO UCH FIN UCH RLD N Stanegate Jump for Joy

In Sweden we need 3 results over 70p to get the first title in rallyobedience, so when Joy today got 93p (out of 100p possible) she got the title RLD N (rally obedience Diploma Novice). As you might remember she got 2 qualifying results a couple of weeks ago. To top this off she got a 3 placement and 96p on the second course as a nice bonus. What a dog she is!


SE U(u)CH NO UCH FIN UCH RLD N Stanegate Jump for Joy

Här i Sverigebehöver man 3 resultat över 70p för att få den första titeln i rallylydnad, så när Joy idag fick 93p (av 100möjliga) så fick hon även rätten att lägga till RLD N till sitt namn (Rallylydnadsdiplom Nybörjare). Som du kanske minns fick hon ju 2 kvalificerade resultat för några veckor i jakten på titeln. För att sedan avsluta dagen lite trevligt slog hon till med bronsplats på pallen och 96p på den andra banan som vi körde. Vilken hund hon är!