Best summer ever! / Bästa sommaren någonsin!

 

 

We have had an amazing summer with sun, sea, blue skies and lazy days! The finnish news papers wrote it was the second hottest summer since they started to measure temperatures in the 50’s, over 30 days on a row with heat and sun!

—–

Vi har haft en helt underbar sommar med sol, hav, blå himmel och lata dagar! De finska tidningarna skrev att det var den näst varmaste sommaren sen de började mäta temperaturer på 50-talet, över 30 dagar med härlig värme och sol på raken!

Summer / Sommar

We have had real summer weather during the weekend, about 26 degree Celsius in the shadow. Not the best IWS weather but the minpins just love it! If it continue like this I have to go down to the sea so the big dogs can swim for the first time this year, maybe even practice some retrieving in the water…

—–

Vi har haft riktigt sommarväder under helgen, runt 26 grader i skuggan. Inte det bästa IWS vädret men Dvärgpinschrarna älskar det! Fortsätter det såhär så måste jag nog gå ner till havet så de stora hundarna kan ta årets premiär dopp, kanske tom att det blir lite vattenapportering…

Warm day/Varm dag

Since today was a nice and warm day we took the dogs down to the nearby pier/beach. Not one to miss the opportunity we brought the camera along as well.

Here are a few samples of todays’ ”crop”. 🙂

—–

Eftersom det var varmt och skönt idag så bestämde vi oss för en tur ner till den lilla hamnen som finns vid oss. Givetvis var kameran med oss.

Här är några bilder av dagens skörd. 🙂

031

030

025

026

028

A hard working models' reward

A hard working models' reward/Belöning för en hårt arbetande modell