2 new titles! / 2 nya titlar!

She did it! This past Friday Terra was BOB in Melhus, Norway, that includes her gaining her last needed CAC in Norway and she has a CAC "resting" in Sweden so she now has 2 champion titles to her name! So proud of our happy girl that never stops wagging her tail.

Judge was Maja Bubalo, Croatia

NO UCH SE U(u)CH Jocose Case in Point


Hon fixade det! Denna fredag så fick Terra BIR i Melhus, Norge, det inkluderar också att hon fick ett cert och det var det sista hon behövde för titel. Hon har även ett cert som varit vilande från Sverige så med andra ord blev det 2 titlar att lägga framför nanet! Så stolt över vår lyckliga tjej som alltid går runt med en lyckligt viftande svans.

Domare var Maja Bubalo, Kroatien

NO UCH SE U(u)CH Jocose Case in Point

Swedish Show Champion! / Svensk utställningschampion!

2 years. Very typical bitch. Proper size. Very nice head + expr. Exc. earsetting. Nice neck + lines of body. Very well ang. front + rear. Short hocks. Coat in very good condition + desired texture. Very sound mover from side. Parallel coming + going.

Judge was Ales Novak and with this critic he gave Splinter BOB and also the last CAC she needed to become a Swedish Show Champion, SE U(u)CH.

We had a 3 hour drive to the show and when my alarm went of at 4.30am I just wanted to turn it off and go back to bed. So happy that I didn't decide to stay at home! Splinter was first dog in the ring so when we were done with the breed at 9.05am and the temperature was +26 degrees Celsius, no shade and a bright shining sun from a clear blue sky I decided to let her go for a swim in a nearby lake and then drive back home instead of waiting the whole day for finals.

Fun before work you might call it...

SE W-19 SE U(u)CH Foulby Chip off The old Block


2 år. Väldigt typisk tik. Bra storlek. Väldigt fint huvud + uttryck. Utmärkt öronansättning. Bra hals + kroppslinjer. Väldigt välvinklad front + bakställ. Låga haser. Päls i utmärkt kondition + önskvärd textur. Väldigt bra rörelser från sidan. Parallell fram och bak.

Domare var Ales Novak och med denna kritik gav han Splinter BIR och därmed även det sista cert hon behövde för att bli svensk utställningschampion, SE U(u)CH.

Det var 3 timmars resväg till utställningen så jag ville bara slå av larmet och gå tillbaka till sängen när den började ringa klockan 4.30. Så glad att jag inte gav in för den lockelsen utan tog mig iväg! Splinter var första hund i ringen så när vi var klar med rasringen 9.05 och temperaturen var +26 grader, inte en endaste skugga i närheten och en starkt lysande sol på en klarblåhimmel så beslutade jag mig för att låta henne få simma i en sjö i närheten och sedan köra tillbaka hem istället för att vänta hela dagen på finaler.

Lek före arbete kanske man kan kalla den manövern...

SE W-19 SE U(u)CH Foulby Chip off The old Block

Swedish Winner 2019! / Svensk Vinnare 2019!

So after an successful weekend it might be time for me to introduce our new star, Foulby Chip Off the Old Block, who is called Splinter here at home. This lovely girl has been living with us for a while now and she has settled in perfectly, she and Terra have really found eachother and that might not be that strange since they are practically the same age and both loves to play.

Splinter is still young, still under 2 years of age, but at her first show, that also happened to be Swedish Winner show, she was awarded her first title, SEW-19 on top of the CAC, CACIB and BOS under judge Sara Nordin, Sweden.  The day after was also a good one when she was shown under judge Per Iversen, Norway who awarded her with CAC and BOB.

Thank you Judith Carruthers for making this possible, Splinter is a wonderful bitch and also a joy to live with!

If you want to read more about Splinter you can have a look at "dogs" ("Hundar") where you can find some more pictures and facts. Off course we hope that her own page will be full of nice results in the future, that this weekend was just a light start...


Nu efter en framgångsrik helg så är det kanske dags att prestentera vår nya stjärna, Foulby Chip Off the Old Block eller Splinter som hon kallas vardagligt. Denna härliga hund har bott hos oss ett tag redan och hon passar in perfekt, speciellt med Terra som hon är nästan jämngammal med och som hon älskar att leka med.

Splinter är fortfarande ung, inte ännu fyllda 2 år men på sin första utställning, som även råkade vara Svensk vinnarutställning, så slog hon till med storskräll och fick en titel, SEV-19, förutom cert, CACIB och BIM under Sara Nordin, Sverige. Dagen efter var inte sämre då hon av Per Iversen, Norge tilldelades cert och BIR.

Tack Judith Carruthers för att du gjort detta möjligt, Splinter är en helt fantastiskt fin tik och dessutom helt underbar att leva med!

Om du vill läsa mer om Splinter så kan du se under "Hundar" där du kan hitta mer bilder och fakta. Självklart hoppas vi på att i framtiden fylla hennes sida med massa fina resultat, något som skulle göra denna gångn helg till en lätt start på vad som komma skall...

 

 

NO UCH!

After 1680km in the car, driving through Sweden, Finland and Norway, spending one night at Tromsö camping and half a day at a dog show we are pleased to announce Lura can add another title to her name!

We didn’t have the possibility to stay for the finals but sometimes you just have to compromise and this time we had to be home before morning.

—–

Efter 168 mil i bil genom såväl Sverige, Finland som Norge, med en natt i stuga på Tromsö camping och en halv dag på hundutställning så kan vi med glädje meddela att Lura har fått en till titel!

Vi hade inte möjlighet att stanna till finalerna men ibland måste man kompromissa och denna gång behövde vi vara hemma före morgonen.

RLD N RLD F SEU(u)CH NOUCH CurlyCo Hey Ho Let’s Go

”Lura”

Save

Another title! /Ytterligare en titel!

The local dog club arranged some evening competitions in rally obedience last Tuesday and this Tuesday so I decided it was time to try out the results from Lura and my practice this past year. Last time she was in rally competition she was just too happy and had to much else to do than listen to a boring mum… Now it seems like I’m the best thing in the whole wide world so at the first one we got 81/100 p and a qualified result. 13 of those lost points was my foult, 3p because I stopped to close to the sign making her touch it while going around me and another 10p because I forgot what I should do at the sign and turned to look making her sit down. At the second one we got 97/100p and one again it was me that was the guilty one since I gave her wrong sign costing us 3p. But despite that we were the 3d best in the whole competition!

So since we had one qualified result from before and you need 3 to get title she is now allowed to add another title to her name!

RLD N RLD F SEU(u)CH CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

—–

Piteå brukshundklubb annordnade kvällstävlingar i rallylydnad förra tisdagen och denna tisdagen så jag beslutade mig för att prova vad min och Luras träning gett oss under det senaste året. Förra gången hon tävlade i rally så var hon helt enkelt för glad och tyckte det fanns så mycket kul att göra istället för att lyssna på tråkiga matte…Nu verkar det som att jag blivit den bästa ”saken” i hela världen och det resulterade i att vi på första tävligen fick 81/100p. 13 av dessa är jag skyldig till eftersom jag stod för nära en skylt så hon slog i när hon gick runt mig och därmed fick 3p avdrag samt att jag glömde bort ett moment, tittade vad det stod på skylten och gjorde rörelse för sitt när jag vände mig, ytterligare 10p bort. På den andra tävligen fick vi 97/100p, återigen var det jag som fixande felen, jag gjorde fel tecken för sitt framför och det resulterade i 3p avdrag då momentet inte blev helt korrekt. Men trots detta så var vi dagens 3e bästa ekipage!

Så eftersom vi hade ett godkänt resultat från tidigare och man behöver 3 godkända totalt så får hon nu ytterligare en titel!

RLD N RLD F SEU(u)CH CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

 

New champion! / Ny champion!

Let me present a newly made swedish champion, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”!

—–

Låt mig presentera den nybakade champinjonen, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

First title! / Första titeln!

Lura and I have competed in rally obedience again and she got her last qualifying points in beginners class, that means she now now holds the RLD N title!

Just a bit sad they didn’t have medals or rosettes for the ones that passed the track…

—–

Jag och Lura har tävlat i rallylydnad igen och hon fick sitt tredje godkända lopp, det betyder att hon kan sättta RLD N framför sitt namn nu!

Jättetråkigt dock att de inte hade varken medaljer eller rosett till de som klarade sig igenom med godkända papper och fick titel…

RLD N CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura" & her little shipperke friend RLD N SEUCH NUCH Faksimil Klytia "Minna" who also got her first rally title

RLD N CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura" & her little shipperke friend RLD N SEUCH NUCH Faksimil Klytia "Minna" who also got her first rally title

 

 

First one ever! / Första någonsin!

Let me present the first IWS in Sweden, no the whole wide world(!), that has gained the highest title possible in the Swedish rally obedience;

RLD N RLD F RLD A RLD M C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic

For each class title you need 3 x 1st prize and we gained this in the minimum of just 12 tries! Fira is the first IWS to gain all 4 possible rally obedience titles and as icing on the cake she was also the first in Sweden that was allowed to put all the titles, except the easiest one, to her name!

—–

För varje klass behöver man 3 x 1a pris och vi fick detta på direkt på de 12 tävlingar vi var till! Fira är i och med detta den allra första vattenspanieln att få dessa 4 titlar som finns i rallyn här i Sverige och dessutom är hon, som grädde på moset, den första i rasen som fått lov att lägga till alla titlar utom den från nybörjarklass!

As you can see in the pictures above there is also another winner, I couldn’t keep me from entering CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura” today as well and that resulted in another first prize in beginners class for the happy little girl!

—–

Som du säkert såg i bilderna ovanför så är det en till vinnare med, jag kunde inte låta bli att anmäla CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura” idag igen och det resulterade i ytterligare ett förstapris i nybörjarklass för lyckliga junioren!

RLD A!

After today’s competition in Nordmaling we can add another title to Firas name. I’m so proud of my happy girl that keep up the good work and does it with an happy tail that never stops wagging.

RLD N RLD F RLD A C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic

An extra spice is that Fira is the first IWS in Sweden with this title!

—–

Efter dagens tävling i Nordmaling så kan vi lägga till en till titel till Firas namn. JAg är så stolt över min lyckliga tjej som jobbar på så bra och det med en lycklig svans som aldrig slutar att vifta.

RLD N RLD F RLD A C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira”

Som extra krydda så är Fira den första IWSen i Sverige att få denna titel!

A successful weekend! / Framgångsrik helg!

Our hometown dog club held a 2-day rally obedience contest this weekend. I entered RLD N C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” to both days and she got one first prizes each day in the class that is called graduate class her in Sweden. So now I have another title, RLD F, to remember when writing her name!

I was also working as rally writer, must say that’s really something to recommend if you want to learn more about how the judging is done…But to do that when it’s just 6 weeks until you will have a child can be to push it. Gratefully it all worked well and I’m happy both for Fira’s results and that my body worked with me.

(An extra bonus is that Fira is the first IWS ever in Sweden to get this title!)

—–

Vår hemmaklubb anordnade a 2 dagar lång rallylydnadstävling i helgen. Jag hade anmält RLD N C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira”till båda dagarna och hon skötte sig med den äran. De två sista 1:a priserna som hon behövde är nu i hamn och det betyder att jag har ytterligare en titel att komma ihåg när jag ska skriva hela hennes namn!

Jag jobbvade även som rallyskrivare, ett helt perfekt sätt som jag rekomenderar om man vill lära sig mer om hur bedömingen går till…Men att göra det med när det bara är 6 veckor kvar till när du är beräknad att föda barn kan vara lite väl utmanande kanske. Nåväl, allt gick bra och förutom att jag är supernöjd med Firas insats så är jag tacksam att min kropp gick med på mitt påhitt.

(En extra bonus i det hela är att Fira är den första IWSen någonsin i Sverige att få denna titel!)

It was not just a successful weekend for me and Fira, 3 other doggie girls from our club also got their RLD F title, so of course we had to have a brag picture!

—–

Det var inte bara en framgångsrik helg för mig och Fira, 3 andra tikar från vår klubb fick också sina RLD F titlar, så självklart var vi tvugna att ta en skrytbild!

RLD F RLD N C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira”