Enyoing life / Njuter av livet

We haven’t had so much time for dog sports this summer but with two water loving girls we have been frequent visitors to the beach instead. Most of the time I have left the camera at home to be able to swim with them and just be in the present. I just love to watch them play and they always makes me smile and reminds me why I have dogs.

—–

I sommar har vi innte haft så mycket tid förolika hundsporter men med två vattengalningar har det istället blivit många besök til lstranden. De felsta gångerna har jag lämnar kameran hemma för att kunna bada ihop med hundarna och bara njuta av nuet. Jag älskar att titta på när de leker och det får mig att le och påminner mig också om varför jag har hundar.

Running wild / Frisläppta

The perfect place for running is our lovely beach, sand and water in a perfect mix…until you get home and an the house is filled with wet sand, thank god we have a vacuum cleaner!

—–

Den bästa platsen för att få springa runt och bara njuta är stranden, sand och vatten i perfekt mix…Tills man kommer hem igen och all blöt sand lossnar från pälsarna och täcker alla husets golv, sån tur då att vi har en bra dammsugarare!

 

Perfect! / Perfekt!

This is the way to move in the water! Can you see the coat on her but just beneath the surface? To stay like this make her swim so efficient and quick and I just love the tail making her look a bit like Loch Ness…

—–

Det här är det rätta sättet att röra sig och hålla kroppen i vattnet! Ser du pälsen just under ytan på bakdelen? Genom att ligga såhär så får hon en väldigt effektivt simsätt och tar sig fram snabbt. Dessutom bara älskar jag den vaggande svansen som får henne att påminna lite om Loch Ness…

Best summer ever! / Bästa sommaren någonsin!

 

 

We have had an amazing summer with sun, sea, blue skies and lazy days! The finnish news papers wrote it was the second hottest summer since they started to measure temperatures in the 50’s, over 30 days on a row with heat and sun!

—–

Vi har haft en helt underbar sommar med sol, hav, blå himmel och lata dagar! De finska tidningarna skrev att det var den näst varmaste sommaren sen de började mäta temperaturer på 50-talet, över 30 dagar med härlig värme och sol på raken!