First CAC and CACIB / Första cert och CACIB

We hit the road again this weekend, not as long as last time but 500km on way is enough when it’s wintertime. This show was in Kajaani, Finland and we had Joy with us, she did excellent and was awarded the finnish CAC and a her first CACIB. Elina then brought her to the junior handling ring but unfortunately they weren’t placed, the other kids had mostly older dogs that stood still like statues and that is a bit easier than bringing a dog that has just been to a handful of shows. So I’m really placed with how they handled it together.


Det var dags för utställning igen i helgen, denna gång blev det inte lika långt som sist men 500km är helt nog under vintertid. Årets första show blev för oss således i Kajaana, Finland och vi hade med oss Joy som skötte sig väldigt bra och fick det finska certet och första CACIB. Elina hade sedan henne med till juniorhaldingringen men tyvärr blev de inte placerade, de andra barnen hade mestadels äldre, erfarna hundar som stod stilla som statyer vilket är ganska mycket lättare än när du kommer med en hund som bara besökt en handfull utställningar. Så jag är verkligen nöjd med hur de båda jobbade ihop.

Showing… / Utställning

NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” was placed as 3d bitch at Kajaani, Finland yesterday. We didn’t get what we were hoping for but still we had a really nice time. Unfortunately this post will be without pictures since the camera stayed home…

Congratulations to the winners, the BOB male even decided that BIG-1 was his cup of tea!

—–

NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” placerades som 3e tik i Kajana, Finland igår. Vi fick inte det vi hoppades på (och behövde) men hade ändå en väldigt trevlig dag. Tyvärr kommer detta inlägg dessutom vara utan bilder eftersom kameran stannade hemma.

Grattis till vinnarna, BIR hanen tyckte dessutom att BIG-1 var hans plats!

BOB / BIR

After a long day we are finally home again. CurlyCo Touch of Magic ”Fira” was shown in Tornio, Finland on a group show.She gained CAC and BOB, but got shortlisted in the group ring.

Judge  Hans Lehtinen

Good size. A little low. Good head profile. Beautiful neck- and topline. Excellent structure and rear. Could move more even. Excellent coat quality and good curls.

—–

Efter en lång dag är vi äntligen hemma igen. CurlyCo Touch of Magic ”Fira” visades i Torneå, Finland på en grupputställning. Hon fick cert och BIR men placerade sig inte i gruppen.

Domare Hans Lehtinen

Bra storlek. En aning låg. Bra huvudprofil. Vacker hals och överlinje. Utmärkt stomme och bakdel. Skulle få röra sig jämnare. Utmärkt pälskvalité och bra lockar.

Minpins at a show in Turku, Finland /Dps på en utställning i Åbo, Finland

I didn’t get pics of all the entered ones. It was hard to take standing pictures due to the bright sunlight and the fact that the judges tent was placed so you just saw the rear end of the dog from ringside.

We were just there to look since we didn’t enter any dogs to this show.

—–

Jag fick inte bild på alla anmälda hundar så detta blev bara en snabbtitt på vilka som visades. Det var riktigt svårt att ta ståbilder eftersom solen var riktigt stark och domartältet hade placerats så att man bara såg rumporna på hundarna utifrån ringen.

Vi var bara där och tittade eftersom vi inte hade anmält någon hund till denna utställning.