Super day!

We attended the club show in Solna where I had entered 3 off my girls, all behaving just brilliant and was great representatives for the breed. Our junior girl Jocose Focus on the Good “Riva” was best junior and ended the day as BIS 2 junior! CIE SE U(u)CH NO UCH SE W-19 SEW-22 Foulby Chip off the Block “Splinter” was second best bitch right after her daughter SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Stanegate Jump for Joy “Joy” who won best of breed from working class. in the main ring Joy was then awarded the BIS 4 working!
BREED judge: Mr David Shields
BIS JUNIOR judge: mrs Margaret Woods
BIS WORKING judge: mrs Angela Hackett
Happy to be back home after 2400 km on the roads with 12 dogs. Some miss happening but we took care of it and it resulted in that me and my friend had 3 successful show days, first two days with her Siberian huskies and then this fabulous finishing day with my curly girls!
—————————————————————————————————————————————–
I år hälls det Club show för SSRK I Solna och jag beslutade mig för att delta med tre av tikarna. Alla skötte sig utmärkt och vara goda representanter för rasen så kanske där var någon som fick upp ögonen för vår fina ras. Junioren Jocose Focus on the Good “Riva” blev bästa junior och slutade dagen som BIS 2 junior! CIE SE U(u)CH NO UCH SEW-19 SEW-22 Foulby Chip off the Block “Splinter” blev andra bästa tik direkt efter sin dotter SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Stanegate Jump for Joy “Joy” som blev bäst i rasen från jaktklass. I stora ringen blev Joy sedan BIS4 jakt!
Rasdomare: Mr David Shields
BIS JUNIOR domare: mrs Margaret Woods
BIS WORKING domare: mrs Angela Hackett
Nu är vi tacksamma över att vara tillbaka hemma. 240mil på vägarna med 12 hundar är tufft. Vi hade endel krångel efter vägen men överlag gick det bra och allt kunde vi ordna själva. Så i slutänden kan jag och min vän nu se tillbaka på 3 framgångsrika utställningdsdagar, först två dagar med hennes Siberian huskies och sedan denna underbara dag med härliga resultat för mina krulliga flickor!

Amazing!

First outdoor show of the year and it took place at our hometown, I had decided to show both SEV-19 SV-22 SE U(u)CH NO UCH CIE Foulby Chip Off The Old Block at Stanegate and her daughter Stanegate Jump for Joy. Joy is still young, just 2 years of age, so I was surprised, but really happy that the judge Roxana Opris, Denmark, decided to place Joy as BOB with CAC making her mother Splinter second best bitch. In the main ring she was then shortlisted in group 8 (retrievers – flushing dogs – water dogs) but without placement in the end. So proud off my girls and their results, it was an excellent gift on mother’s day that we celebrated today here in Sweden.


Första utomhus utställningen för i år tog plats i vår hemstad och jag hade bestämt att ställa både SEV-19 SV-22 SE U(u)CH NO UCH CIE Foulby Chip Off The Old Block at Stanegate och hennes dotter Stanegate Jump for Joy. Joy är fortfarande ung med sina 2 år, så jag blev riktigt förvånad, men glad att domaren Roxana Opris, Danmark, bestämde sig för att placera Joy som BIR med cert vilket gjorde hennes mamma Splinter till andra bästa tik. I stora ringen så var Joy sedan uttagen men inte placerad i grupp 8 finalen. Så stolt över mina tjejer och deras resultat, en utmärkt gåva på morsdag som vi firar idag här i Sverige.

Swedish winner! / Svensk vinnare!

Every year in December the biggest show in Sweden is held in Stockholm. That’s a 850km (on way) drive for us. Usually it’s snowing most of the way and the roads are icy and making the drive longer so even if I like the show I prefer to leave the dogs at home and just fly there, but not this year. Because this year I decided to try for the Swedish winner title 2022 with Splinter and she didn’t disappoint going best of bitch for judge Lee Cox.

”Excellent type. Pretty head and expression. Super coat. Very balanced in outline. Being up on leg. Easy on the move and carries herself well. SE W-22”
Nordic-CAC, BOS, Swedish winner -22 (SE W-22)


Varje år i december så hålls årets största utställning i Stockholm. Det är 850km (enkel väg) för oss att köra. Oftast smöar det större delen av vägen och därtill är vägarna isiga vilket gör det till en längre tur än det egentligen är. Därför föredrar jag att flyga ned till denna utställning och bara titta istället för att ta med mig hundarna, men så inte detta år. Nu beslutade jag mig istället för att Splinter skulle få försöka sig på att få den svenska vinnartiteln för året och hon gjorde mig inte besviken när hon blev BIM för domaren Lee Cox.

”Excellent type. Pretty head and expression. Super coat. Very balanced in outline. Being up on leg. Easy on the move and carries herself well. SE W-22”
Nordic-cert, BIM, Svensk vinnare-22 (SE V-22)

CIE SE U(u)CH NO UCH SE W-19 SE W-22 Foulby Chip Off The Old Block at Stanegate

New title! / Ny titel!

CIE NO UCH SE U(u)CH SW-19 Foulby Chip off the Old Block at Stanegate

I have forgotten to tell you that this stunning girl now have the international beauty champion title, CIE, after the latest CACIB that she gained in Norway has been registrated at FCI. So that trip to Norway for our only show during 2021 gave Splinter 2 new champion titles just 6 months after having a big size litter and she was also groomed down in to a working costume. This picture was taken just days after the show and you can really see that she is back in both muscle and coat condition.


CIE NO UCH SE U(u)CH SW-19 Foulby Chip off the Old Block at Stanegate

Jag har ju glömt att berätta att denna vackra tik numera även har den internationella utställningschampionattiteln CIB efter att det sista CACIB:et i Norge har registrerats hos FCI. Så den där turen till Norge för vår enda utställning under 2021 gav Splinter inte bara en utan två nya championtitlar bara 6 månader efter att hon fick en stor kull valpar och i samband med det även var nedklippt i en kort arbetskostym. Den här bilden togs bara några dagar efter utställnigne och man kan riktigt se att hon är helt återställd i både muskel- och pälskondition.

Sommarbilder

What we have been up to all summer?

Well most of the time was spent in our summer home in the south of Finland and since it was stunning, warm weather most of the time these pictures pretty much sums it up…

All the puppies behaves like fish in the water and they are so good at swimming that we have even learnt them to transport humans in the water. That’s something we usually need to wait with until their second summer but I guess these hot summer days when you can’t really excersice in any other way than swimming have made them develop their swimming skills extra fast.


Vad vi har gjort hela sommaren?

Den mesta av tiden spenderades i vårt sommarhem i södra Finland och eftersom det var fantastiskt, varmt väder i princip hela tiden sammanfattar dessa bilder ganska mycket …

Alla valparna beter sig som fiskar i vattnet och de är så bra på att simma att vi till och med har lärt dem att transportera oss människor i vattnet. Det är något vi brukar behöva vänta med till deras andra sommar men jag antar att dessa varma dagar när du inte riktigt kunnat träna på något annat sätt än att simma har fått dem att utveckla sina vattenkunskaper extra snabbt.

NO UCH!

So finally, after over 1.5 years involuntary break, it has been possible for us to show again! Thanks to me (and my travel companion) being double vaccinated, we were able to cross the border into Norway. There have been shows in Norway last year as well, but Swedes have not been able to go there during the pandemic, so despite it being a show within a reasonable distance, we have not been allowed to participate. It has felt very strange not to be able to cross the border into Norway and Finland as usual, in normal cases you hardly notice that you are entering another country, but during the pandemic, the neighboring countries to Sweden have been closed. Our family has been able to go to Finland thanks to dual citizenship, but it has still not been an easy task.

During this time, we have also realized what it is that makes showing extra fun, what you long for while it’s not possible to go. So therefore, we stayed in a nearby village at a hotel. We strolled around for a few hours in the afternoon and evening before we crawled down between crispy sheets for a good night’s sleep and woke up to hotel breakfast on the show day.

Splinter has recovered nicely after her litter and several weeks of swimming in the cottage has given her a wonderful muscle condition that fits perfectly with the new grown out coat. Judge for the day was Per Kristian Andersen, Norway who gave Splinter CAC, CACIB and BOB which made her NO UCH and makes it possible for us to apply for the international title CIE. Extra fun to see another IWS in the ring, it’s not often that happens.


Så var det äntligen, efter över 1,5 års ofrivillig paus, möjligt för oss att ställa ut igen! Tack vare dubbelvaccinering så kunde vi ta oss över gränsen till Norge. Där har det varit utställningar även förra året men svenskar har inte kunnat ta sig in tidigare under pandemin så trots att det varit utställning inom rimligt avstånd har vi inte fått delta. Det har känts mycket konstigt att inte kunna passera gränsen till Norge och Finland som vanligt, i vanliga fall så märker man knappt att man åker in i ett annat land men under pandemin så har grannländerna till Sverige varit stängda. Vår familj har kunnat passera över till Finland tack vare dubbla medborgarskap men det har ändå inte varit lätt.

Under denna tid har vi även insett vad det är som gör utställning extra roligt, vad det är man längtar till. Så därför blev det en hotellnatt i en närliggande by där vi strosade omkring i några timmar på eftermiddagen och kvällen innan vi kröp ned mellan krispiga lakan för en god natts sömn innan hotellfrukost och utställningsdag.

Splinter har hämtat sig fint efter sin kull och flera veckors simmande i stugan har gett henne en underbart fin muskelkondition som passar ypperligt till pälsen som vuxit ut. Domare för dagen var Per Kristian Andersen, Norge som gav Splinter cert, CACIB och BIR vilket gjorde henne till NO UCH samt gör det möjligt för oss att ansöka om den internationella titeln CIE.  Extra roligt att få se en annan IWS i ringen, det är inte ofta vi är flera.

Pälslängder

Ytterligare en bild för att illustrera lite pälslängder. Från vänster så är det en arbetskostym som faktiskt är nog lång för att kunna ställa ut med. Den är inte optimal för det men det går, samtidigt så är det en hanterbar mängd i vardagen och det rastypiska syns bra. Därefter är det en tik i full utställningspäls, denna kräver mer arbete men om man riktigt vill satsa på utställning och konkurrera så är det mer detta som behövs pälsmässigt. I mitten sitter en hund med full päls på huvud och öron, kroppen är däremot kortklippt, denna frisyr brukar jag ha om jag vet att jag önskar ställa ut inom 4-6 månader vilket krävs för att få ben och kropp i nog längd igen. Näst sista hunden är i samma kostym som den första och den sista tiken har faktiskt blivit helt nedrakad (jag använder sax på de hundar som ska fortsätta ställas ut, sedan när de är pensionerade kan jag raka ibland) bara 3-4 månader före bilden togs.

Jag saknar att ha ett gäng IWS att hänga med i skogen och på andra äventyr, även om det är mycket jobb med flera hundar så ger det också mycket. Dessutom kan man inte sluta le när man är ute och de jagar efter varandra i en virvlande dans…