Enyoing life / Njuter av livet

We haven’t had so much time for dog sports this summer but with two water loving girls we have been frequent visitors to the beach instead. Most of the time I have left the camera at home to be able to swim with them and just be in the present. I just love to watch them play and they always makes me smile and reminds me why I have dogs.

—–

I sommar har vi innte haft så mycket tid förolika hundsporter men med två vattengalningar har det istället blivit många besök til lstranden. De felsta gångerna har jag lämnar kameran hemma för att kunna bada ihop med hundarna och bara njuta av nuet. Jag älskar att titta på när de leker och det får mig att le och påminner mig också om varför jag har hundar.

Cover photo!

This picture of RLD N RLD F RLD A RLD M NORD UCH EE CH CIB CIE JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” was selected amongst several others to be cover photo week 27 for animails facebook page!

The pictures entered was summer and I’m so happy that this, that’s just screams summer to me was selected as number one. Now we just have to wait for the surprise gift.

—–

Denna bild på RLD N RLD F RLD A RLD M NORD UCH EE CH CIB CIE  JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” blev vald bland många andra till att vara toppbild för animails facebooksida vecka 27!

Bilderna som deltog skulle symbolisera sommar och jag är superglad att denna som bara skriker sommar för mig blev vald som som nummer ett. Nu måste vi bara vänta på vår utlovade gåva.

Perfect day / Perfekt dag

Summer, 3 days off-work, family visiting and sunshine. The water was so nice that I had to put a way the camera and join the dogs and our daughter.

—–

Sommar, 3 lediga dagar, familj på besök och sol. Vattnet var så skönt att jag var tvungen sätta undan kameran och istället hoppa i med hundar och dotter.