Successful weekend! /Framgångsrik helg!

This past Saturday we went to Boden for the Spaniel & Retriever Club's autumn show with Fira and Terra. The breed judge was Benny Blid von Schedvin that took a liking in our lovely girls making our heavy titled JWW-10 SE U(u)CH NO UCH FIN UCH NORD UCH EE CH CIB CIE RLD N RLD F RLD A RLD M CurlyCo Touch of Magic "Fira" BOB & BOB-veteran while her niece, our junior Jocose Case in Point "Terra" was placed as second best bitch that also let her recive her first Swedish CAC.

In the big ring later on the day Fira went up in the veteran BIS where the same judge made her BIS-4 veteran, I was so happy with my girl that was showing of with Birger in the ring.
A while after that Fira decided to really show her socks off with me in the BIS competition! She looked superhappy with a never ending wagging tail and her looks seemed to please the judge Rune Fagerström who put her as the second best dog in the whole show!

I was over the moon after this, so lovely to be able to show two so happy and open dogs and with so nice success!

  • JWW-10 SE U(u)CH NO UCH FIN UCH NORD UCH EE CH CIB CIE RLD N RLD F RLD A RLD M CurlyCo Touch of Magic "Fira": Ck, BOB, BOB-veteran, BIS-veteran 4, BIS 2
  • Jocose Case in Point "Terra": Ck, BB2, CAC

Nu i lördags så åkte vi till Boden för SSRKs höstutställning med Fira och Terra. Rasdomare var Benny Blid von Schedvin som verkligen gillade våra tikar och beslutade sig för att göra vår vältitlade  JWW-10 SE U(u)CH NO UCH FIN UCH NORD UCH EE CH CIB CIE RLD N RLD F RLD A RLD M CurlyCo Touch of Magic "Fira" BIR & BIR-veteran medan hennes brorsdotter, vår junior Jocose Case in Point "Terra" placerades osm andra bästa til och därmed fick sitt första svenska cert.

I stora ringen senare på dagen så gick Fira först upp i stora ringen med Birger för samma domare och blev BIS 4 -veteran, jag blev så glad över detta! Efter en stunds väntan var det dags för dagens avslutaden final i BIS-ringen var Rune Fagerström dömde och där jag själv gick in med Fira. Hon visade sig som en dröm, glad och med en svans som aldrig slutade vifta, domaren uppskattade även hennes utseende och det gjorde att hon avslutade dagen med att placeras som andra bästa hund på hela utställningen!

Jag var bara så lycklig efter detta, så härligt att kunna visa två så glada och öppna hundar och dessutom med så fin framgång!

  • JWW-10 SE U(u)CH NO UCH FIN UCH NORD UCH EE CH CIB CIE RLD N RLD F RLD A RLD M CurlyCo Touch of Magic "Fira": Ck, BIR, BIR-veteran, BIS-veteran 4, BIS 2
  • Jocose Case in Point "Terra": Ck, BT2, Cert

Grand slam!

Today we went to a dog show, I had been planning on showing the puppies for a long time but decided to show the grand old lady in veteran class just before the entry closed. The breed judge, Filip Jonsson, was over the moon about our lovely puppies and we got so much appreciation for their look and temperament! 

CIB CIE NORDUCH SeU(u)CH NOUCH FINUCH EECH JWW-10 RLD N&F&A&M CurlyCo Touch of Magic "Fira" got her CK and that also made her BOB and BOB veteran, and since she has her WCC she was allowed to enter the big rig ring also in working BIS. All three puppies was given prize of honor, Jocose Come Hell or High water "Reta" was second best bitch puppy and Jocose Case in Point "Terra" was BOB puppy while  Jocose Captain Obvious "Otto" was BOS puppy.

The big ring started with BIS puppy and Gunnar Norlin put Terra as BIS2! Then we continued with Arvid Göransson who was judging BIS Working and he gave Fira the honor to stand as BIS1 working! Then it was time for Gunnar Norlin again, this time judging BIS veteran, and Fira was again placed, this time as BIS3!

What a day we had!


Idag var vi på utställning, jag ahde länge planerat att ställa valparna men det var i sista sekund innan anmälningen stängde som jag bestämmde att även vår gammeltant skulle få komma med. Rasdomaren, Filip Jonsson, var helt lyrisk över våra valpar och vi fick så mycket uppskattning av både utseende och temperament!

CIB CIE NORDUCH SeU(u)CH NOUCH FINUCH EECH JWW-10 RLD N&F&A&M CurlyCo Touch of Magic "Fira" fick sitt CK och det gjorde henne även BIR och BIR veteran, och eftersom hon har sitt WCC så fick hon gå in i stora ringen även till jakt BIS. Alla 3 valparna fick HP, Jocose Come Hell or High water "Reta" var andra bästa tikvalp och Jocose Case in Point "Terra" blev BIR valp medan  Jocose Captain Obvious "Otto" placerades som BIM valp.

Stora ringen började med BIS valp som dömdes av Gunnar Norlin som placerade Terra som BIS2! Sedan fortsatte det med Arvid Göransson som dömde BIS jakt och gav Fira den stora äran att ställa sig som BIS1 jakt! Sedan var det Gunnar Norlin igen som dömde, denna gång BIS veteran och Fira fick åter en placering, denna gång som BIS3!

Vilken dag vi fick!

 

Veteran!

We have a veteran in the house! Our multichampion CurlyCo Touch of Magic "Fira" is celebrating her 8th birthday with some delicious treats in the evening after running, jumping and playing tag in the forest.


 Vi har en veteran i huset! Vår multichampion CurlyCo Touch of Magic "Fira" firar sin 8:e födelsedag med smarriga hunddelikatesser på kvällen efter att ha sprungit, hoppat och lekt ta fatt i skogen.

Swimming /simmning

This is an excellent way to exercise, you just need a wet suit and two water spaniels. The problem is that you might not get that much exercise since the dogs just pulls you around in the ocean. But on the other hand you have fun, the the dogs gets a good exercise and have fun at the same time!

—–

Detta är ett utmärkt sätt att träna, du behöver bara en våtdräkt och två vattenspaniels. Problemet är bara att du kommer inte få så mycket träning eftersom hundarna drar runt dig i havet. Men å andra sidan så har du roligt och hundarna får bra träning samtidigt som de har roligt!

Have you seen them? / Har du sett dem?

I don’t think I have shown the pictures from when our daughter Elina joined me at an obedience competition in a nearby city, and even if I have shown them I think they are the most adorable ones and well worth showing again! A big, kind dog and her little, proud owner. I was the one to go inside to compete but then I let Elina take care of the things outside the ring, including going up to recieve the prizes and get the applauds for well deserved work, you should have seen the ways her eyes sparkled!

My hope is that we in the future would share this passion of dogs, and especial the love of the Irish water spaniel so we could spend our weekends on different competitions and shows…

—–

Jag tror inte att jag har visat bilderna från när vår dotter Elina kom med till en lydnadstävling i en närliggande stad, och även om jag har visat dem så är de helt underbara och väl värda att visas upp igen. En stor, snäll hund och hennes lilla, stolta ägare. Det ar jag som tävlade den dagen men resten av delarna utanför ringen fick Elina ta hand om, bland annat att ta emot priserna för tävlingens nästbästa hund och få applåder för väl utfört arbet. Ni skulle sett hur hennes ögon glittrade!

Min förhoppning är att vi i framtiden kommer dela passionen för hundar, och då speciellt kärleken till den irländsk vattenspanieln så vi tillsammans kunde åka på tävlingar och utställningar…

The kennelboy / Kennelpojken

Mummys little helper decided it was time for some brushing after I had done some indoors practice with the dogs…

…..

Mammas lilla hjälpreda bestämde att det var dags för lite borstande efter att jag hade tränat lite inomhus med hundarna…