New home! /Nytt hem!

Jocose Have a Break

Little miss Yellow, or Kitkat as we called her moved to her forever-home today. We are so happy that this lovely family decided to try a new breed and hopefully they will never look back on the other breeds they have had.


Lilla fröken Gul, eller Kitkat som hon kallats flyttade till sitt nya hem idag. Vi är verkligen superglada över att denna härliga familj bestämde sig för att prova en ny ras och förhoppningsvis kommer de inte se tillbaka på de raser de tidigare haft utan hålla sig till härliga IWS:ar!

For sale! / Till salu!

We still have a girl looking for her forever-home, are you her person?
Kitkat as we call her is always tries her best to understand what you ask of her and is a real sweet heart. We are not looking for a show or competition home, the important thing for Kitkat is to be in a family where she will be loved as one in the family and that she can get her everyday exercise for both mind and body.

Intersted? Send us an e-mail!


Vi har fortfarande en tikvalp som letar efter sitt framtida hem, är du hennes människa?
Kitkat som vi kallar henne gör alltid sitt bästa för att försöka förstå vad man ber henne om och hon är en riktig raring. Vi letar inte efter ett hem för utställning eller tävling utan det som är viktigaste för Kitkat, ett hem där hon är en del av familjen och var hon får sin dagliga träning för topp och kropp.

Intresserad? Sänd oss ett mail!

8 weeks / 8 veckor

This is the brown boy that later became black boy. He is loved by his young owner and they are hopefully going to do some junior handling and spend times in the rings.


Detta är den bruna hanen som sedan blev svart hane. Han är älskad av sin unga ägare och de kommer förhoppningsvis att pyssla med juniorhandling och gå på utställningar tillsammans.

This is the blue boy. He moved down to the very south of Sweden where he became the 5th family member. The plan is mostly to be a active family companion but time will tell if there will be some working days picking up birds as well.


Detta är den blå hanen. Han flyttade ner till Sveriges sydspets där han blev den 5e familjemedlemmen. Planen är i första hand att vara en aktiv familjemedlem men tiden får utvisa om det kanske också blir lite tid som arbetande hund för att apportera fågel.

This is the pink girl. She has some breed attributes that I really like and I can’t make up my mind if she should stay or not. So I have decided to give her some more time at home to evaluate her.


Detta är rosa tiken. Hon har endewl rasatribut som jag verkligen gillar och det gör det svårt för mig att besluta om hon ska stanna eller inte. Så för nu så stannar hon kvar här hemma för lite längre utvärdering.

This is the lilac girl. She is really lovely when moving and has an easy going temperament. She has caught my eye now in the last couple of weeks and therefore I will keep her for further evaluating.


Detta är lila tiken. Hon är riktigt härlig när hon rör sig och har ett lugnt temperament. De senaste veckorna har hon fångat min blick och jag har därför beslutat mig för att hålla henne hemma ett tag till innan jag bestämmer mig.

This is the magenta puppy that later became red girl. She have a really outgoing temperament and nice breed attributes and I think she will be a good match for her new family that will pick her up after 15 weeks of age.


Detta är magenta somsenare blev röd tik. Hon är riktigt framåt i sitt temperament och har trevliga rasattribut så jag hoppas att hon kommer bli en bra matchning med sin nya familj som kommer att hämta henne efter 15 veckors ålder.

This is the yellow girl. She always tries her best to understand what you ask of her and is a real sweet heart.  This girl is still without her for-ever-home and she would like to be with an active family and maybe do some dog sports like rally obedience.


Detta är gula tiken. Hon gör alltid sitt bästa för att försöka förstå vadman ber henne om och hon är en riktig raring. Denna tik söker fortfarande efter sitt för-alltid-hem och skulle nog gilla att vara med en aktiv familj och kanske träna lite. Rallylydnad skulle nog passa henne även om det absolut inte är ett krav.

Stacked! / Uppställda!

4,5 weeks old and first time on the table, think they behaved great and we got some decent pictures to show you. Brown and blue are boys and pink, lilac, magenta and yellow girls. I have decided the theme off the pedigree names but will still have to figure out who will have what name. There is still puppies looking for their forever homes, write me an e-mail if you feel like one might suit you.


4,5 veckor nu och första gången på bordet, de betedde sig utmärkt och vi lyckades få några ok bilder att visa upp. Brun och blå är hanarna medan rosa, lila, magenta och gul är tikar. Temat för deras stamtavlenamn är bestämt men jag behöver fortfarande bestämma vem som ska ha vilket av namnen. Där är fortfarande några valpar som letar efter deras framtida hem, skicka ett e-mail om du tror det kan finnas ett passande hem hos dig.

Second place / Andra plats

Second best bitch with R-CAC in Överkalix, Sweden today for Stanegate Jump for Joy ”Joy”, not what we had hopped for but she was a star to show as usual. Just love her to bits!


Andra bästa tik med R-cert i Överkalix, Sverige idag för Stanegate Jump for Joy ”Joy”, det var inte vad vi hade hoppats på men hon var som vanligt en stjärna i ringen. Älskar henne så!

3 weeks / 3 veckor

3 weeks old, they walk, bark and wag their little tails. With this litter we decided to try out a baby pool and it has been brilliant, no corners to get stuck in and the sides are soft.


3 veckor gamla nu, så de går, skäller och viftar på sina små svansar. Med denna kull så beslutade vi för att prova på barnpool istället för att ha en klassisk valphage i trä. Den har varit helt underbar, inga hörn att gå vilse i och sidorna är mjuka.

2+4

2+4, so 2 males and 4 bitches was the result for this mating. They are all eating and growing as they should. It will be so much fun following these little ones and I will write here but if it´s far between it’s because I spend the time with all the puppies instead of on the internet. To not miss anything from my updates you can also follow us on instagram, teamjocose.


2+4, det är antalet valpar i denna kull. Så 2 hanar och 6 tikar som alla äter och växer bra. Det kommer bli så kul att följa dem, jag kommer göra inlägg men blir det sporadiskt så ska ni tänka på att det är för att jag ägnar min tid till valparna istället för nätet. För att inte missa något så kan du också följa oss under teamjocose på intagram.

 

Blue – boy
Brown – boy
Yellow – girl
Light pink – girl
Magenta – girl
Lilac – girl


Blå – hane
Brun – hane
Gul – tik
Ljusrosa – tik
Magenta – tik
Lila – tik

 

Little wonders / små underverken

The puppies are growing by the day and it’s amazing to follow their development. Not that much to write about it at the moment, I will give them a couple of days more before letting you know more about them.


Valparna växer så att man kan se det dag för dag, det är helt underbart att följa deras utveckling. Inte mycket mer att skriva om det i dagsläget mer än att ni får vänta några dagar till innan jag presenterar dem mer ingående.

Puppies!/Valpar!

We have puppies in the house!
There will be tons of pictures off them to come, in the mean time you can read about them here


Valparna är här!

Det kommer massor av bilder på dem framöver, under tiden kan du läsa mer om dem här

RLD N!

Jag och Terra (SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point) kom precis hem från rallylydnadstävling där hon glänste igen och fick titeln RLD N. Två starter med 93p och guldmedalj samt 99p och silvermedalj, så jäkla härlig känsla!


Me and Terra ( (SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point) just got home from an evening competition in rally obedience where Terra behaved like a star! 2 tracks and at the first one she had 93p and got a gold medal together with the title RLD N (since it was her third qualifying result) and then 99p and silwer medal at the second track. Such an amazing feeling!

RLD N SE U(u)CH NO UCH FIN UCH Jocose Case in Point