Cuddle / Mys

The degrees are dropping outside and Baron Wolf Lady Wolfbaron ”Nemi” thinks that the best place on earth is cuddled down in the sofa. This is from one of the rare occasions when she is on top of all the pillows instead of under the blanket but I thought it might be funnier to actually see her in the picture instead of just looking at a blanket pile…

—–

Graderna sjunker utomhus och Baron Wolf Lady Wolfbaron ”Nemi” tycker det bästa stället på jorden är nedkrypen i soffan. Denna bild är tagen när hon för ovanlighetensskull befinner sig på kuddhögen istället för under filten, men jag tänkte det kan vara roligare se en bild där hon faktiskt syns istället för en bild på en filthög…

Royal visit / Kungligt besök

Our SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break ”Ruska” came to pay a visit with her (and my) family when we celebrated our daughters 3:d birthday. I took some pictures even if the weather wasn’t the best. Ruska might be the easiest dog to take pictures of, the hard part came when me and my sister tried to have Ruska and NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” in the same frame. Fira haven’t had as many years as Ruska to learn how I want to have them but we might have got a good picture or two of them together…Hopefully!

—–

Vår SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break ”Ruska” kom och hälsade på med henne (och min) familj när vi firade vår dotters 3:e födelsedag. Jag tog ett gäng bilder även om vädret inte var det bästa. Ruska är förmodligen en av de lättaste hundarna att ta kort på men det svåra kom när jag och min syster försökte få till bra bilder på Ruska och NORD UCH JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” på samma kort. Fira har ju inte haft lika många år på sig att förstå hur jag vill ha bilderna och vad alla mina ”minikommandon” under fotografering betyder. Jag tror dock det kan finnas en eller två bra bilder på dem ihop…Förhoppningsvis!

Can’t understand… / Kan inte riktigt förstå det…

But I sure love it! We are in mid November and still no sign of snow, today I even say that our rowan tree have little buds coming. Strange for this time of year but if you to that add that we had + 8 degrees Celsius yesterday. It’s no wonder the poor tree is confused.

—–

Men jag älskar det verkligen! Vi är i mitten på november och fortfarande inga tecken på snö, idag såg jag till och med att vårt rönnträd har små knoppar. Konstigt för den här tiden på året men kanske inte så underligt när man sen tillägger att vi i går hade en temperatur på + 8 grader. Det är kanske inte så konstigt att det stackars trädet är förvirrad.

Little helper / Lilla hjälpredan

This is what it looks like at our place when an IWS is on the table, my little helper is immediately taking care of the legs.

—–

Såhär ser det ut hos oss när det är en IWS på bordet, min lilla hjälpreda är direkt på plats och sköter om benen.

The hunter / Jägaren

There has been lots and lots of rodents in the nature this year, not that appreciated by people but Baron Wolf Lady Wolfbaron ”Nemi” has been in heaven! She is a great hunter and her breeder even told us that she came with her first mouse when she was just 11 weeks old. Days before we went to pic her up. She still loves to hunt and she thinks it’s so fun that she does it even if the rain is pouring down…

I don’t have pictures of the actual hunting but here are from when we forced her to be inside and dry for a while in the cabin.

—–

Det har varit ett riktigt lämmel/sork/gnagarår i år och det är ju inte så populärt bland människor men  Baron Wolf Lady Wolfbaron ”Nemi” har varit i himmelriket! Hon är bra jägare och hennes uppfödare sa redan när vi hämtade henne vid 11 veckor att hon bara dagar innan kommit bärande på sin första mus. Hon tycker fortfarande om att jaga och hon gör det så gärna att inte ens ösregn hindrar henne…

Jag har tyvärr inte bilder från när hon jagar men här är några när vi tvingade henne att vara inne en stund i stugan och torka.

As you might have guessed these are photos taken earlier this year, but still worth sharing I think.

—–

Som du kanske listat ut så är bilderna tagna tidigare i år, men jag tyckte ändå de var något jag ville dela med mig av.

Halloween

We have had a really nice day with long morning walk and then 3 meal course with Halloween theme. We took some pictures of the dogs in ”costume” before they could have their food topped with some extra tasty things from our plates.

And yes, I know Halloween is October 31 but we decided to have it one day in advance so we could be the whole family together and arrange it.

—–

Vi har haft en riktigt bra dag som började med en lång promenad tidigt på morgonen och senare blev det 3-rätters middag med Halloweentema. Innan maten serverades så tog vi lite kort på hundarna i deras ”kostymer”, ibland få man busa till det och hundarna tyckte nog det var värt det i slutänden. För de fick ju smakprover från vårt bord för det.

Och ja, jag vet att Halloween är den 31 oktober, men det kändes trevligare att vara hela familjen tillsammans och förbereda.

 

Why I don’t want winter / Varför jag inte vill ha vinter

There is one thing that I’m not that fond of with IWS coat…You know when it’s winter and snow, nice temperature and perfect weather for having a snow ball fight or making a snowman?

I assure you that while you make a snowman your dog BECOMES one! Just take a look at the pictures below and imagine how the floors looks indoors afterwards…

—–

Det finns en sak som jag inte är så förtjust över med IWS päls…Du vet när det är vinter och snö, bra temperatur och perfekt väder för att ha snöbollskrig eller göra en snögubbe?

Jag lovar dig att medan du gör en snögubbe så BLIR din hund en! Se bara på bilderna här nedan och tänk dig hur golven ser ut inomhus efteråt…

Janne complained it was heavy but that’s maybe not that strange since Ruska alone is 28 kg. Put some (alot of) snow on that and you have a nice workout!

I must say I’m glad I wasn’t the one that had to carry her
—–
Janne klagade på att det var tungt men det är ju kanske inte så konstigt eftersom enbart Ruska väger 28 kg. Om man sen sätter till (mycket) snö på det så har man ett bra träningspass!

Jag måste erkänna jag är glad att jag slapp undan att bära henne

Practice time / Träningstur

I got some really nice pictures off SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break ”Ruska” after she had been out blood tracking with my little sister. Even if you are 9,5 years young you are still able to work now and then, and to be perfectly honest Ruska doesn’t behave like a veteran…

Thank you Alice Sandvärn for all the pictures!

—–

Jag fick några riktigt fina bilder på  SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break ”Ruska” efter att hon gjort lite blodspår med min lillasyster. Bara för att du är 9,5 år ung så betyder det inte att man inte kan jobba nu och då, och för att vara helt ärligt så varken känns eller beter sig Ruska som en veteran…

Tack Alice Sandvärn för alla bilderna!

Jocose The Ambassadors’ Mission ”Basse”

We got the opportunity to meet Basse a couple of days ago, it was so nice to see him and how he had developed since last time we saw him when he was just 1 year old.

Thank you Sandra for letting us take some pictures of your sweet boy!

—–

Vi fick chansen att träffa Basse för några dagar sedan, det var verkligen jätteroligt att få se hur mycket han utvecklats och mognat i kroppen sen senast vi såg honom vid 1 års ålder.

Tack Sandra för att jag fick stjäla lite tid av dig och ta bilder på din mysiga kille!