Critique from last saturday / Kritik från i lördags

Fira and Neos rosettes / Fira och Neos rosetter

 

2 years old bitch with good size and good proportions. well formed head. Good neck. Good body for age. Wish there was a little bit more knee angulation. Good bone. Good movments from the side. Could be a bit more stable from behind. Not in the best coat today. Very nice temperament.

EXC, 1, CK, BF:1, CAC, BOB, CHAMPION

Judge: Per Iversen

—–

2 år gammal tik med bra storlek och goda proportioner. Välformat huvud. Bra hals. Bra kropp för åldern. Önskar lite mer knävinkel. Bra benstomme. Bra rörelser från sidan. Kunde vara lite stabilare bak. Inte i bästa päls idag. Mkt trevligt temperament.

EXC, 1, CK, BT:1, Cert, BIR, CHAMPION

Judge: Per Iversen

Fira and her friend Neo who also was BOB and became Champion / Fira och hennes vän Neo som också blev BIR och Champion

Difference / Skillnad

Fira has her regular touch-ups that includes brushing, bath and coat-blowing. Meanwhile Nemi enjoying the warm sun as much as she can.

—–

Fira har en av sina regelbundna tillfixningar som inkluderar saker som bad, borstning och föning. Då passar Nemi på att njuta av den varma solen så mycket hon bara kan från hallen.

Sun & hail / Sol och hagel

End of April had almost summer degrees and I was looking at the cherry blossoms, and in beginning of May I could enjoy(?) the little ”diamonds” mad of hail in Fira’s coat…

—–

Slutet av april hade nästan sommargrader och jag var och kollade på körsbärsblommor, i början av maj fick jag istället njuta(?) av små ”dimanter” av hagel i Firas päls…

Farm life / Bondgårdsliv

We decided to go and see this years new lambs at my old school with our daughter and the dogs. Much appreciated by Elina who also asked to see the horses, our dogs on the other hand loved all smells and all things, in their eyes, that they could eat from the ground…

——

Vi beslutade oss för att det var dags att åka till min gamla skola och titta på detta års lamm med dottern och våra hundar. Det var väldigt uppskattat av Elina som också bad att få titta på hästarna. Hundarna å andra sidan älskade alla spännande dofter och allt, i deras ögon, ätbart på backen…

B-day! / Födisdag!

Today is a very special day, our lovely girl SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break ”Ruska” celebrates her 9th birthday!

A big thank you to my little sister and the rest of my family in Gällivare for taking so good care of the Princess.

—–

Idag är en väldigt speciell dag, vår älskade SE U(u)CH TK1 Coffee’s Give As a Break ”Ruska” firar sin 9:e födelsedag!

Stort tack till min lillasyster och resten av min familj i Gällivare som tar så bra hand om Prinsessan.

Say what?! / Vad hände här?!

Sometimes you just can’t understand how they were thinking…

—–

Ibland förstår man bara inte hur de tänkte…

To jump up on the kitchen table is not allowed,I guess Fira just wanted to be closer to her little owner.

—–

Det är inte tillåtet att hoppa upp på köksbordet hos oss, men jag tror att Fira försökte komma sin lillmatte så nära som möjligt.

Best friends /Bästa vänner