This past weekend / Förra helgen

I went for really early walks this past weekend, it was quite cold but well worth it. Just look at the beautiful nature that is just ”around the corner” from our house!

—–

Förra helgen blev det tidiga promenader, ganska kallt ute men helt klart värt det. Se bara på den vackra naturen som vi har ”just bakom hörnet” från vårt hus!

First official / Första officiella

Jocose the Rogue ”Lillan” was the first one to attend official show, she was placed second in the junior class but the judge decided to hold on to Ck and Prize of honour for all entered in junior class.  But we know she ist still the same, much loved, Lillan as she was before going in to the ring!

—–

Jocose the Rogue ”Lillan” blev den första ur vår kull att debutera på officiell utställning. Hon placerades som andra bästa junior men domaren bestämde att ingen av deltagarna i juniorklass skulle ha varken Ck eller HP. Nåväl, vi vet att hon ändå är samma, högt älskade, Lillan nu som innan hon gick in i ringen! Vi håller tummarna för nästa år istället!

Foto: Chineseblues

Minpins at a show in Turku, Finland /Dps på en utställning i Åbo, Finland

I didn’t get pics of all the entered ones. It was hard to take standing pictures due to the bright sunlight and the fact that the judges tent was placed so you just saw the rear end of the dog from ringside.

We were just there to look since we didn’t enter any dogs to this show.

—–

Jag fick inte bild på alla anmälda hundar så detta blev bara en snabbtitt på vilka som visades. Det var riktigt svårt att ta ståbilder eftersom solen var riktigt stark och domartältet hade placerats så att man bara såg rumporna på hundarna utifrån ringen.

Vi var bara där och tittade eftersom vi inte hade anmält någon hund till denna utställning.