New champion! / Ny champion!

Let me present a newly made swedish champion, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”!

—–

Låt mig presentera den nybakade champinjonen, SE U(u)CH RLD N CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

The kennelboy / Kennelpojken

Mummys little helper decided it was time for some brushing after I had done some indoors practice with the dogs…

…..

Mammas lilla hjälpreda bestämde att det var dags för lite borstande efter att jag hade tränat lite inomhus med hundarna…

Working dog

Have I mentioned that an irish water spaniels are perfect to almost everything? Or what do you think about this, a way to have the walk, some extra exercise for the dog and fun for the child at the same time?

—–

Har jag nämnt att irländsk vattenspaniel är perfekt till nästan allt? Eller vad säger du om att få en promenad, extra träning för hunden och roligt för barnet på samma gång?

Favorite place /Favoritställe

When the regular tracks starting point was full of cars when we arrived I decided to go to the beach instead. That was a super decision, since we nearly don’t have any snow right now it’s was just perfect for walking. Maybe 10cm of snow and when we walked on the sandy beach it wasn’t that slippery like almost every other places is right now. Will have to come back soon..

—–

När vår vanliga slinga redan hade fullt av bilar vid startpunkten så beslutade jag mig för att vi tar stranden istället. Det visade sig vara ett superbeslut, eftersom vi knappt har någon snö så ar det helt perfekt för promenader. Ca 10cm snö och dessutom så var det inte sådär glashalt som det är nästan överallt när vi gick på sandstranden. Måste dit igen snart…

A longer walk / En längre promenad

We left the car at the workshop today so I decided it would be perfect to walk back home. Even if we prefer the forest it’s always a good thing to walk among others now and then.

—–

Vi lämnade bilen på verkstan idag så jag tyckte det var perfekt att gå hem därifrån. Även om vi föredrar skogen så är det ju alltid bra att röra sig bland andra människor ibland.

Still I just had to take the long way home so they could be of leash to run in full speed and stretch out.

—–

Men jag var ändå bara tvungen att ta den längre vägen hem så de fick vara lösa och kunde sträcka ut och springa i full fart.

Before "free" command / Före "hopp och lek"

Before "free" command / Före "hopp och lek"