Show results / Utställningsresultat

Today we had an international dog show in our home town, so we decided to leave the cabin 1000 km from home one day earlier to be able to attend. Lura behaved like a star and was awarded with certificate quality in champion class and then got best bitch – 2 with R-CACIB.

—–

Idag var det en interantionell hundutställning i vår stad, så vi beslutade oss för att åka från stugan som ligger 100mil hemifrån en dag tidigare för att kunna delta på hemmatävlingen. Lura skötte sig utmärkt och belönades med CK i championklassen och blev sedan bästa tik -2 med R-CACIB.

 

Swimming /simmning

This is an excellent way to exercise, you just need a wet suit and two water spaniels. The problem is that you might not get that much exercise since the dogs just pulls you around in the ocean. But on the other hand you have fun, the the dogs gets a good exercise and have fun at the same time!

—–

Detta är ett utmärkt sätt att träna, du behöver bara en våtdräkt och två vattenspaniels. Problemet är bara att du kommer inte få så mycket träning eftersom hundarna drar runt dig i havet. Men å andra sidan så har du roligt och hundarna får bra träning samtidigt som de har roligt!

Beautiful nature / Vacker natur

The day before the norwegian show in Tromsö, at Luras birthday, we went for a little walk in the nature. Feels like we have to stay some extra days next time so we can have some decent walks in this stunning nature!

—–

Dagen före den internationella utställningen i Tromsö, dvs på Luras födelsedag, så gick vi på en liten promenad i naturen. Känns som att vi nästa gång måste stanna någon dag extra så vi kan ta några ordentliga promenader i den vackra naturen!

NO UCH!

After 1680km in the car, driving through Sweden, Finland and Norway, spending one night at Tromsö camping and half a day at a dog show we are pleased to announce Lura can add another title to her name!

We didn’t have the possibility to stay for the finals but sometimes you just have to compromise and this time we had to be home before morning.

—–

Efter 168 mil i bil genom såväl Sverige, Finland som Norge, med en natt i stuga på Tromsö camping och en halv dag på hundutställning så kan vi med glädje meddela att Lura har fått en till titel!

Vi hade inte möjlighet att stanna till finalerna men ibland måste man kompromissa och denna gång behövde vi vara hemma före morgonen.

RLD N RLD F SEU(u)CH NOUCH CurlyCo Hey Ho Let’s Go

”Lura”

Save

Birthday girl! / Födelsedagstjej!

Today we just want to say Hip Hip Hurray to our beautiful girl that turns 3 years old!

—–

Idag vill vi bara säga Hipp Hipp Hurra till vår vackra tjej som blir 3 år gammal!

RLDN RLD F SE U(u)CH CurlyCo Hey Ho Let’s Go
”Lura”

Save

Rally O / Rallylydnad

We were in Gällivare this weekend to see Susanne’s little brother graduate and as it happens they also had rallyobedience competition. I wasn’t going there since Lura already had her title from second class and we haven’t started practice for next class. But we had to go and have a look…And the next second I hear myself say that we will enter on Sunday in second class just as an practice. So we went to the competition on Sunday and got 2 more first prizes in graduate class, one of the tracks we also got the highest score making Lura the total winner of it!

—–

Vi var i Gällivar denna helgen för att se Susannes lillebror ta studenten och då råkade det sig så att de även hade rallytävling i stan. Jag skulle inte delta eftersom Lura redan har fått sin tittel i fortsättningsklass och vi har inte hunnit träna in momenten i avancerad klass. Men vi var ju ”tvugna” att åka och titta…Och nästa sekund hör jag mig själv säga att vi kommer på söndag och tävlar då det kan vara bra träning. Så upp på söndag för att tävla och vi fick ytterligare 2 godkända rundor, en av banorna var vi dessutom ekipaget med högst poäng så där var vi banans totala vinnare!

Save

Save

Another title! /Ytterligare en titel!

The local dog club arranged some evening competitions in rally obedience last Tuesday and this Tuesday so I decided it was time to try out the results from Lura and my practice this past year. Last time she was in rally competition she was just too happy and had to much else to do than listen to a boring mum… Now it seems like I’m the best thing in the whole wide world so at the first one we got 81/100 p and a qualified result. 13 of those lost points was my foult, 3p because I stopped to close to the sign making her touch it while going around me and another 10p because I forgot what I should do at the sign and turned to look making her sit down. At the second one we got 97/100p and one again it was me that was the guilty one since I gave her wrong sign costing us 3p. But despite that we were the 3d best in the whole competition!

So since we had one qualified result from before and you need 3 to get title she is now allowed to add another title to her name!

RLD N RLD F SEU(u)CH CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

—–

Piteå brukshundklubb annordnade kvällstävlingar i rallylydnad förra tisdagen och denna tisdagen så jag beslutade mig för att prova vad min och Luras träning gett oss under det senaste året. Förra gången hon tävlade i rally så var hon helt enkelt för glad och tyckte det fanns så mycket kul att göra istället för att lyssna på tråkiga matte…Nu verkar det som att jag blivit den bästa ”saken” i hela världen och det resulterade i att vi på första tävligen fick 81/100p. 13 av dessa är jag skyldig till eftersom jag stod för nära en skylt så hon slog i när hon gick runt mig och därmed fick 3p avdrag samt att jag glömde bort ett moment, tittade vad det stod på skylten och gjorde rörelse för sitt när jag vände mig, ytterligare 10p bort. På den andra tävligen fick vi 97/100p, återigen var det jag som fixande felen, jag gjorde fel tecken för sitt framför och det resulterade i 3p avdrag då momentet inte blev helt korrekt. Men trots detta så var vi dagens 3e bästa ekipage!

Så eftersom vi hade ett godkänt resultat från tidigare och man behöver 3 godkända totalt så får hon nu ytterligare en titel!

RLD N RLD F SEU(u)CH CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura”

 

Found this pic from the show, tried to take picture inside the hall but most of them got blurry because of the poor light.

—–

Hittade denna bild från utställningen, försökte att ta bilder från utställnignshallen men de felsta blev suddiga eftersom det var så dålig belysning.