Friends / Vänner

I'm so happy that our sweet kids like the dogs, what better way to socialize them with kids can there be than have the puppies living together with them?

8 weeks! / 8 veckor!

Due to unforseen circumstances we have some puppies available from this lovely litter. All the puppies are smart, cheerful and outgoing. Even if we would love to see them out in the show or performance ring in the future the most important thing is that they get a loving home where they can be a part of the family and get the time and exercise that they need. So, if you are looking for a great companion, write me an e-mail to tell me more about you!


Pågrund av oförutsedda omständigheter så har vi några valpar som letar hem i denna underbara kull. Alla valparna är glada, utåtriktade och lättlärda. Även om vi givetvis skulle älska att få se dem i utställnings och tävlingsringar i framtiden så är detta inte ett krav, det viktigaste är att de få ett hem där de blir älskade som en familjemedlem och att de får den motion de behöver. Så om du letar efter en trevlig kompis, skriv ett e-mail och berätta mer om dig själv!

Head pictures / Huvudbilder

Jocose Come Hell or High Water - Purple

Jocose Cut to the Chase - Orange

Jocose Case in Point - Pink (FOR SALE)

Jocose Cut the Mustard - Light pink

Jocose Cloud Nine - Yellow (FOR SALE)

Jocose Cross Your Fingers - Grey (FOR SALE)

Jocose Con Artist - Dark blue

Jocose Captain Obvious - Green

Jocose Cup of Joe - Light blue

So we still have a couple of girls and maybe one boy for sale, get in contact if you would like to share your home with one of these puppies.


Vi har fortfarande några tjejer och eventuellt en kille till salu, kontakta oss om du skulle vilja dela ditt hem med en av dessa valpar.

 

Toys / Leksaker

Who needs expensive toys when you can have a empty toilet paper roll?


Vem behöver dyra leksaker när man kan leka med en tom hushålls- eller toalettpappersrulle?

It might not be whole for so long, but on the other hand there will always be more, only "problem" we have is that our daughter usually want's them to her little projects. But at the moment she have a bunch of them so the puppies can have the new ones to play with for about 5 minutes or so before the roll is in 100 pices...


De kanske inte är hela så länge, men å andra sidan så kommer det alltid nya, det enda "problemet" vi har är att vår dotter oftast will ha dem till sina olika pyssel. Men för tillfället har hon en hög av dem och det betyder att valparna får de nya så de kan leka med dem i ca 5 minuter innan de är styckade i 100 bitar...

Computer problem / Datorproblem

If you are one of them looking in here each day to see what we are up to you have surely seen that there haven't been any new things in a couple of days. This is not because I haven't posted anything, the post have still been written but we have had some technical problems with the homepage due to some updates. But the problem is now solved thanks to my darling husband and the post from some days back are also on the page for you to see and read. Enjoy!


Om du är en av dem som komemr in här dagligen så har du säkerligen sett att inget nytt hänt på några dagar. Detta är inte för att jag inte gjort nya inlägg utan för att det inlägg jag gjort inte gått att publicera pga tekniska problem med hemsidan efter uppdateringar. Men problemet är nu löst tack vare min älskade make och inläggen från några dagar tillbaka finns nu synligt för dig att läsa och titta på. Ha så trevligt!

Little angels / Små änglar

They might look like angels in many of the pictures, but the truth is that these angels can be quite rough with each others. But it always ends with them getting back together and sleeping side by side.


De kanske ger ett intryck av att vara änglar på många av bilderna som ni sett, men sanning är att dessa änglar kan vara ganska hårda mot varandra då och då. Som tur var så slutar det alltid med att de är vänner igen och sover sida vid sida.