Nails / Klor

Today we cut all nails again, it's hard but fun work. The hard part is to be quick enough to cut before they get bored with me but I think the best way is cutting while they are going to sleep or while eating. So when they look like the picture I take my chance and go through them all! Have worked every time now, and I sure hope it will stay that way because long nails isn't good for pup or mum.


Idag klippte vi klor igen, det är ett svårt men roligt arbete. Det svåra är att vara snabb nog med klippandet innan de blir less på mig och det som hittills fungerat bäst är att klippa när de just ska somna eller när de äter. Så när de ser ut som på bilden i detta inlägg så slår jag till och går igenom dem alla! Det har hittills fungerat varje gång och jag hopaps det kommer förtsätta så för långa klor är inte bra varken för valp eller tik.

Reading /Läsning

Yesterday our 8 year old daughter stayed home doing her reading homework and looking after the puppies for about 30 min when Janne went to the store. In the picture you can see the first thing that he saw when he got back home, our sweetheart sitting in the puppy box reading out loud for the puppies while they were eating and sleeping. I think it's safe to say that the puppies will be used to children when moving to their own forever homes, just the way it should be!

I do hope you can look beyond the poor quality of the picture, but maybe that will make you see less of the mess in our master bedroom that we had to rearrange some to get the big puppy box in.


Igår stannade vår 8-åriga dotter hemma för att göra sin läsläxa och hålla lite koll på valparna i ungefär 30 minuter medan Janne åkte till butiken. På bilden kan du se synen som mötte honom när han kom tillbaka hem, vår älskade tös som satt i valplådan och hade högläsning medan valparna åt eller vilade sig. Jag skulle nog kunna påstå att valparna kommer vara väldigt vana vid barn när de flyttar till sina nya hem, precis som det ska vara!

Jag hoppas ni inte blir allt för besviken på den dåliga kvaliten på bilden, men det kanske istället göra att ni ser mindre av röran runtomkring i vårt sovrum. Var tvungen att möblera om lite där för att den stora valplådan skulle gå in.

Minced meat / Köttfärs

Today the puppies got some minced meat for the first time, a real success since all loved it!

Afterwards they had some milk and fell fast a sleep.


Idag fick valparna lite köttfärs för första gången, en ritktig succé vart det för alla älskade det!

Efteråt fick de lite mjölk och somnade sedan snabbt.

Pooch of Sweden

A while ago I won a leash from a lottery that Pooch of Sweden had, I haven't really have time to take some pictures of it but today I decided to make some time for it. I was allowed to decide color all by myself and I thought the blue and pink would be perfect together with the IWS coat, I think it's a super combination, what do you say?

Now is it just the question of who from the lovely bunch of nine will be the one wearing it in the end...


För ett tag sedan så vann jag ett koppel i en dragning som Pooch of Sweden hade, jag har inte riktigt haft tid att ta några bilder av det men idag beslutade jag mig för att ta mig tid. Jag fick själv bestämma färg och tänkte då att det blårosa kopplet skulle vara perfekt ihop med IWS-pälsen, jag tycker fortarande det är en superkombination, vad tycker du?

Nu är då bara frågan om vem av de nio söta valparna som kommer vara den som får bära det i slutänden...

Open eyes / Öppna ögon

Finally I managed to get a picture of a little glittering eye! We have seen it for about 2 days now but it's hard to get it in picture when they are still this small. But now we can look at each otcher instead of mee just watching them...


Äntligen så lyckades jag få en bild på ett litet glittrande öga! Vi har sett det här hemma i ca 2 dagar nu men det är svårare att få det på bild när de fortarande är så små som de är. Detta betyder att vi kan titta på varandra istället för att det bara är jag som tittar på dem...

162

162 little nails are now cut, have to say it was much easier last time when they were about one week old than now. They have started to show some personalities now and they are more aware of their surroundings so some of them wasn't to happy with me holding their paws. But that didn't stop me, a little patience and gentle care later and they are all done, and fast asleep in a big pile.


162 små klor är nu klippta, jag måste säga det var lättare sist när de bara var runt 1 vecka gamla än nu. Eftersom de har börjat bli lite mer personligheter och mer medvetna om omgivningen så var det några som inte alls var nöjd med att jag höll i deras tassar. Men jag lät mig inte stoppas, med lite tålamod och lugnt sätt så är de nu alla klara och sover djupt i en stor hög.

Puppy hug / Valpkram

I could sit for hours just watching but because I know you want to see pictures I also try to take some pictures once in a while. This series was just super cute!


Jag skulle kunna sitta i timmar och bara titta på dem men eftersom jag vet att ni vill se bilder så försker jag att ta lite bilder då och då också. Den här bildserien blev bara sockersöt!