4 days to Christmas / 4 dagar till jul

I think we have to put the puppies through a bath before Santa comes. I can assure you they have been practicing really hard on eating and they tend to do it with their whole body sometimes so they sure need a bath if they want some christmas gifts...


Jag tror vi måste ha valparna genom badet före tomten kommer. Jag kan lova er att de har tränat riktigt mycket på att äta själva och de tenderar att äta med hela kroppen ibland så de behöver verkligen ett bad om de vill ha några julklappar...

Socializing / Socialisering

Now when the puppies is a bit older and have started to play and interact a bit more than before it's fun to visitors to meet them. So yesterday a friend of mine came by with her sons that are 1,5 years and 5 years old, we had some puppy cuddle and then we go a bunch of news magazine that the little ones can practice their potty training on.

Nail trimming time again today...


Nu när valparna är lite äldre och har börjat leka och socialisera lite mer än tidigare så är det roligt för besökare att träffa dem. Så igår kom en vän till mig förbi med hennes söner som är 1,5 år och 5 år gamla, vi myste lite med valparna och sedan fick vi en hög med nya tidningar som som de små fyrbeningarna kan träna att göra sina behov på.

Kloklippningsdags var det idag igen...

Front cover! / Framsida!

This print screen above is from the Swedish Spaniel and Retriever clubs homepage, it shows the front cover of this years last members news magazine Apportören. As you can see it's an IWS on the front page and that IWS is the puppies mother SEU (u)CH NO UCH RLDN RLD F CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura"!

Just disappointed the newsmagazine editor got it all wrong naming an Åsa Karlsson as photographer instead of me...I'm 100% sure that I was the one behind the camera and down below you can see the original picture beside a close up on the magazine.


Den print screen som ni såg här ovanför är från Svenska Spaniel och Retrieverklubbens hemsia och visa framsidan på detta års sista nummer av medlemstidningen Apportören. Som du kan se så är det en IWS på framsidan och den IWSen är valparnas mamma SEU (u)CH NO UCH RLDN RLD F CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura"! 

Enda smolket över denna ära är att den person som editerar tidnignen har fått allt helt om bakfoten och namnger en Åsa Karlsson som fotograf istället för mig...Jag är 100% säker på att jag var den som stod bakom kameran och här nedanför så kan du se orginalbilden brevid en närbild av tidningen.