Home? / Hem?

This is one of the males and he is still looking for his new owners, so if you would be interested in an own sweet heart from this litter just send us an e-mail or call us. Maybe you are the lucky one to share your life with this little boy!


Detta är en av hanarna och han letar fortfarande efter sina nya ägare, så om du är sugen på ett eget litet sockertroll från denna kull så kan du kontakta oss via e-mail eller telefon. Kanske du är den lyckliga som får dela ditt liv med denna lilla kille!

Deer / Hjort

Today we introduced the puppies to the deer leg. The whole bunch liked it and we had a lot of playing and chasing in the puppy pen when they all tried to be the owner of it.


Idag introducerade vi valparna till hjortbenet. Hela högen tyckte om det och det blev en hel del lek och jakt i valphagen när de alla försökte vara den som var i besittning av det.

We are ready! / Vi är redo!

All puppies got their Christmas bath yesterday, so now they are ready to see Santa and get some new toys to play with.


Alla valpar fick sitt julbad igår så nu är de redo att träffa tomten och få lite nya leksaker att leka med.

 

Own puppy? / Egen valp?

We still have some puppies looking for their forever homes, so don't hesitate to get in contact if you feel like sharing your life with one of our lovely puppies.

Transportation can be arranged at a cost.


Vi har fortfarande några valpar som letar efter sina nya, egna hem så tveka inte att höra av dig om du känner att du skulle vilja dela ditt liv med en av våra härliga valpar.

Transport kan ordnas mot tillägg.