In picute / I bild

Not the best pictures but still, I got some pictures of the puppies when they play!


Inte de bästa bilderna men ändå, jag fick några bilder när valparna leker!

First toy / Första leksaken

Yesterday the puppies got their first toy since they have started to show an interest in things around them. I do think it will be well used since many of them have tried to taste and even chew on it already.

...also we did the nails again, they will be super good at that I think!


Igår fick valparna sin första leksak eftersom de har börjat att visa intresse i saker runt omkring dem. Jag tror den kommer bli välanvänd eftersom flera av dem redan har smakat och även tuggat på den redan. 

---och sedan gjorde vi klorna igen, de kommer bli superduktiga på det tror jag!

Pictures / Foton

As you have probably noticed by now I spend a lot of time with the puppies and I also try to get some pictures for you all to see what they look like and what we are up to. I also want to clarify that not all the time is spent behind the camera, and that's why we sometimes just have one or two pictures to share with you. We spend most of the time to snuggle and give each puppy time to socialize with us, sometimes the whole family just sits and watch when the puppies play, eat or sleeps. Who needs a telly when you have 9 puppies to look at?


Som du säkert märkt vid det här laget så spenderar jag mycket tid med valparna och jag försöker också få bilder på dem så att ni alla kan se hur de ser ut och vad vi pysslar med. Jag kan också passa på att förtydliga att den mesta tiden är inte med mig bakom kameran och det är därför så att vi ibland bara har en eller två bilder att bjuda på här. For all övrig tid går åt till att mysa valp och se till att varje individ får sin tid att socialisera med oss, ibland är vi hela familjen i eller brevid lådan och bara tittar på när valparna leker, äter eller sover. Vem behöver en TV när man har 9 valpar att titta på?

Howling? / Ylar?

To funny not to share, doesn't he look like he is howling? In fact this is the last picture in a series taken in a big yawn, and I just love how it turned out.


För rolig att inte dela, ser det inte ut som att han ylar? På riktigt är det den sista bilden i en serie tagen mitt ien stor gäspning, och jag bara älskar hur denna bild blev.

Up on legs / Uppe på benen

Have I told you yet that the puppies are up on their legs now? Think I haven't but now you know, that also results in puppies that is just sitting or standing up and that makes for a new angle in the pictures. They have also started playing but I haven't manage to catch a good pic of that since the all just doing their wiggly walk to me as soon as I sit down in the puppybox. Must say it's hard to take pictures when the ones I want to have pictures of are about 2 cm from the lens...


Har jag skrivit än att valparna nu är uppe på benen? Jag tror inte jag gjort det men nu vet ni, det betyder också att valparna ibland bara sitter eller står upp och då får jag till nya fotovinklar och lite mer variation i vad jag kan visa er av valparna. De har faktiskt ocks å börjat att leka med varandra men det har jag inte ännu lyckats få en bra bild eftersom de alla kommer vaggande till mig när jag sätter mig i valplådan. Måste säga det är minst sagt svårt ta bilder av ett gäng som helst står 2 cm från linsen...