Aqua boy

Just some individual pictures of the male with light blue, or if you prefer, aqua colored collar.

He is a real sweetheart, loves to cuddle and sometimes he just sits and look, like he's telling me to take a picture of him...Or just wondering why that crazy human runs around with that thing in front of the face all the time...


Bara några bilder på en av hanarna, den med ljusblå, eller om du föredrar det, den med halsband i aqua.

Han är en riktigt sötnos, älskar att mysa och ibland sitter han bara och tittar, som att han ber mig att ta en bild på honom...Eller så funderar han bara varför den där knasiga människan springer runt med den där grejen framför ansiktet hela tiden...

Happy New Year! / Gott Nytt År!

May we all have a happy, prosperous and sucessful 2017!

We had a wonderful New Years eve, some friends came by and to have a look at the puppies, eat and have a good time.


Må vi alla ha ett glatt, välmående och framgångsrikt 2017!

Vi hade en underbar nyårsafton, några vänner kom över för att se på valparna, äta och bara ha det trevligt.

 

We are official! / Vi är officiella!

Just a small mistake from the one registering the puppies, it should be a space between high and water, but otherwise they are all just perfect!


Bara ett litet misstag av den som registerade in valparna, det ska vara ett mellanslag mellan high och water men förutom det så är de helt perfekta!

Stacked / Uppställda

So for the first time I will show you some pictures of the stacked puppies, have to admit we haven't practiced on that part but the puppies was natural stars!

6,5 weeks old.


Så för första gången någonsin kommer ni nu få se bilder av valparna uppställda, jag måste erkänna vi inte direkt har tränat på det men valparna var små stjärnor!

6,5 veckor gamla.

I'm just so happy about this litter, they are really nice in all parts and it will be a joy to see them grow and develop into adult dogs!


Jag är bara så lycklig över denna kull, de är riktigt fina i alla delar och det kommer bli så roligt att se dem växa och utvecklas till vuxna hundar!

Who is who? / Vem är vem?

T1 = purple/lila

T2 = orange/orange

T3 = Pink/knallrosa

T4 = Light pink/ljusrosa

T5 = yellow/gul

T6 = grey/grå

H1 = dark blue/mörkblå

H2 =green/grön

H3 = light blue/ljusblå

Yes again… / Ja igen

I guess you can tell just by looking at the picture one of the thing we have done yesterday. But the things the picture doesn't tell you is that all the puppies have been outside in the snow for the first time, and they all relived them selves outside. They have also been out for a drive, not that they were so happy about that part but still they have to practice and for first timers I would say it went quite well.


Jag gissar att du bara på bilden här kan e vad vi har gjort igår. Men det som bilden inte visar är att alla valparna har fått vara ute i snön för första gången, och de gjorde alla dessutom ifrån sig där innan vi gick in igen. De har också fått vara på en åktur med bilen, de var äl inte sådär jätteimponerade och nöjda med den biten men det är ju något de måste träna på och för att vara första gången måste jag säga att det gick ganska bra.