Passed! / Godkänd!

Yesterday we went to an official rally obedience competition with Jocose Captain Obvious "Otto" and Jocose Case in Point "Terra", and I was so happy to see Caroline handle Otto in such a nice way that gave him his first passed result (79p/100p) in rally obedience competition! Well done, we are so proud of you and I'm also pleased that I got it on camera.

Caroline has practiced a lot more with Otto than I have with Terra (usually I make sure they have at least learned heel and know what I expect from them before entering to a competition) but I decided to look at it as a good way for practice and also to see how she handled the competition environment. So under these circumstances I'm happy with my and Terras first try that resulted in 61p/100p, it's just 9p from a passed test so we will continue our practice and hopefully be ready soon for our next competition.


Igår var vi på en oficiell rallylydnadstävling med Jocose Captain Obvious "Otto" och Jocose Case in Point "Terra", och jag är så glad att jag fick se Caroline föra fram Otto på ett så fint sätt att de gav honom hans första godkända resultat (79/100p) i rallylydnad! Bra jobbat, vi är så stolt över er och jag är så glad att jag fick det på film dessutom.

Caroline har tränat mycket mer med Otto än jag har gjort med Terra (oftast ser jag ialla fall till att de lärt sig fot och vet vad jag förväntar mig av dem innan vi tävlar) men jag bestämde mig för att se på det som ett bra sätt för träning och också se hur hon hanterade tävlingsmiljön. Så med tanke på våra förutsättningar är jag väldigt nöjd med vårt första tävlingsförsök resulterade i 61/100p vilket bara är 9p från godkänt resultat, vi fortsätter träna och kommer förhoppningsvis vara redo snart för vår nästa tävling.

Rally O / Rallylydnad

We were in Gällivare this weekend to see Susanne’s little brother graduate and as it happens they also had rallyobedience competition. I wasn’t going there since Lura already had her title from second class and we haven’t started practice for next class. But we had to go and have a look…And the next second I hear myself say that we will enter on Sunday in second class just as an practice. So we went to the competition on Sunday and got 2 more first prizes in graduate class, one of the tracks we also got the highest score making Lura the total winner of it!

—–

Vi var i Gällivar denna helgen för att se Susannes lillebror ta studenten och då råkade det sig så att de även hade rallytävling i stan. Jag skulle inte delta eftersom Lura redan har fått sin tittel i fortsättningsklass och vi har inte hunnit träna in momenten i avancerad klass. Men vi var ju ”tvugna” att åka och titta…Och nästa sekund hör jag mig själv säga att vi kommer på söndag och tävlar då det kan vara bra träning. Så upp på söndag för att tävla och vi fick ytterligare 2 godkända rundor, en av banorna var vi dessutom ekipaget med högst poäng så där var vi banans totala vinnare!

Save

Save

Qualifying points! / Kvalificerande poäng!

My sweet little dog manage to get qualifying points today in graduate class in Rally obedience and that without having practice any of the parts that’s new in this class. I decided yesterday that instead of staying in beginners class I should try for graduate and see what would happen. Just to go in and think that we would have a good time no matter what. It worked just fine, not to many points but who cares as long as the points are on the right side of the margin…

—–

Min älskade lilla hund klarade idag kvalificerande poäng i rallyns fortsättningsklass, helt utan att någonsin gjort de moment som är nya för klassen. Det kändes onödigt att köra ytterligare en bana i nybörjar klass idag eftersom hon fick titeln igår så då tänkte jag att vi provar fortsättnings och ser vad som händer. Jag tänkte att vi bara skulle gå in och ha kul och så fick et bli som det blev. Det funkade ju riktigt bra, inte så många poäng och balanserande på marginalen, men vad gör det sä länge som man hamnar på rätt sida om godkäntgränsen…

RLD N CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura"

 

First title! / Första titeln!

Lura and I have competed in rally obedience again and she got her last qualifying points in beginners class, that means she now now holds the RLD N title!

Just a bit sad they didn’t have medals or rosettes for the ones that passed the track…

—–

Jag och Lura har tävlat i rallylydnad igen och hon fick sitt tredje godkända lopp, det betyder att hon kan sättta RLD N framför sitt namn nu!

Jättetråkigt dock att de inte hade varken medaljer eller rosett till de som klarade sig igenom med godkända papper och fick titel…

RLD N CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura" & her little shipperke friend RLD N SEUCH NUCH Faksimil Klytia "Minna" who also got her first rally title

RLD N CurlyCo Hey Ho Let's Go "Lura" & her little shipperke friend RLD N SEUCH NUCH Faksimil Klytia "Minna" who also got her first rally title

 

 

First one ever! / Första någonsin!

Let me present the first IWS in Sweden, no the whole wide world(!), that has gained the highest title possible in the Swedish rally obedience;

RLD N RLD F RLD A RLD M C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic

For each class title you need 3 x 1st prize and we gained this in the minimum of just 12 tries! Fira is the first IWS to gain all 4 possible rally obedience titles and as icing on the cake she was also the first in Sweden that was allowed to put all the titles, except the easiest one, to her name!

—–

För varje klass behöver man 3 x 1a pris och vi fick detta på direkt på de 12 tävlingar vi var till! Fira är i och med detta den allra första vattenspanieln att få dessa 4 titlar som finns i rallyn här i Sverige och dessutom är hon, som grädde på moset, den första i rasen som fått lov att lägga till alla titlar utom den från nybörjarklass!

As you can see in the pictures above there is also another winner, I couldn’t keep me from entering CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura” today as well and that resulted in another first prize in beginners class for the happy little girl!

—–

Som du säkert såg i bilderna ovanför så är det en till vinnare med, jag kunde inte låta bli att anmäla CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura” idag igen och det resulterade i ytterligare ett förstapris i nybörjarklass för lyckliga junioren!

A first prize!

I’m so happy! My little girl CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura” was just brilliant today at our first rally obedience test and got a 1st prize! Sure I was dreaming about that when I did a late entry this morning but I never thought it would work, she is still young and she haven’t been through a whole track even once before this week. I know she knows the different elements but to be able to do this with lots of stirring noise, smell and fun looking dogs was just so cool!

I’m so looking forward to do this again!

My dear friend was also at the test with her dogs so of course we had to take group picture.

—–

Jag är så lycklig! Min lilla ”valp” CurlyCo Hey Ho Let’s Go ”Lura” var helt lysande idag på sin allra första rallylydnadstävling och fick ett 1:a pris för det! Så klart så drömde jag om att det skulle bli så när jag anmälde henne så sent som i morse men jag trode aldrig att det skulle gå eftersom hon är såpass ung och detta var andra gången någonsin som hon fick gå en hel bana (första gången var tidigare denna vecka). Jag vet ju att hon kan momenten som ingår och oftast utför dem rätt men det är en sak att fixa det på baksidan av vårt hus utan störning och en helt annan att klara av det med massa spännande lukter, ljud och roliga hundar just brevid ringen. Det var bara helt underbart att se hur mycket hon mognat och jag ser så fram emot att göra det här igen med henne!

Min kära vän var också och tävlade med bra resultat så självklart var vi tvugna att ta gruppbilder.

Qualifying points! / Kvalificerande poäng!

RLD N RLD F RLD A NORD UCH EE CH CIB CIE JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” is the first Irish water spaniel in Sweden to compete in the highest level in Rally obedience and she also gained qualifying points despite a confused handler. She is just lovely!

—–

RLD N RLD F RLD A NORD UCH EE CH CIB CIE JWW-10 CurlyCo Touch of Magic ”Fira” är den första irländska vattenspaniel som har tävlat i den högsta klassen, mästarklass, i rallylydnad och hon fick också kvalificerande poäng trots att hennes handler var lätt förvirrad. Älskade hund!

RLD A!

After today’s competition in Nordmaling we can add another title to Firas name. I’m so proud of my happy girl that keep up the good work and does it with an happy tail that never stops wagging.

RLD N RLD F RLD A C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic

An extra spice is that Fira is the first IWS in Sweden with this title!

—–

Efter dagens tävling i Nordmaling så kan vi lägga till en till titel till Firas namn. JAg är så stolt över min lyckliga tjej som jobbar på så bra och det med en lycklig svans som aldrig slutar att vifta.

RLD N RLD F RLD A C.I.E C.I.E EE CH Nord UCH (SE U(u)CH + NO UCH + FIN UCH) JWW-10 CurlyCo Touch of Magic “Fira”

Som extra krydda så är Fira den första IWSen i Sverige att få denna titel!

Results / Resultat

Our first try in Advanced rally obedience was at a double competition and we manage to get two qualifying results! On top of that we also had one 3d placement on the podium.